Dosadašnji autori

 

ALBANIJA      
       
Prof.dr Ylvije Kraja Boriçi   ykraja@unishk.edu.al  
University of Shkoder “Luigj Gurakuqi”    
       
Prof.dr Elezi Osmani   elez_osmani@hotmail.com  
University of Shkoder “Luigj Gurakuqi”    
       
       
BIH      
       
       
Prof.dr Marko Šarčević   marko.sarcevic@ekofis.org  
Ekonomski Fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu Pale  
       
Ognjen Zupur Msc ekonomista   ognjen.zupur@gmail.com   
Vlada Brčko Distrikt    
       
Prof.dr Miladin Jovičić   miladinjovicic@yahoo.com   
UIS FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE BIJELJINA  
       
Prof.dr Vitomir Starčević   nana.vitomir@gmail.com   
Fakultet Poslovne ekonomije Bijeljina  
       
Doc.dr Slobodan Subotić   subotics@telrad.net  
Saobraćajni fakultet Doboj, Univerzitet u Istočnom Sarajevu  
       
Boriša Stevanović Msc ekonomista   borisa0103@hotmail.com  
Fond dečije zaštite  
       
Dr Vladan Nastić   v.nastic@alumil.com   
BH ALUMINUM doo  
       
Mr Biljana Stanivuk   biljana.stanivuk@fpe.unssa.rs.ba   
Fakultet poslovne ekonomije  
       
Mr Predrag  Ćurić   predrag.curic@yahoo.com  
NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka  
       
Mr Rodoljub Topić   rodoljub.topic@gmail.com  
ZP Elektrokrajina a.d. Banja Luka  
       
Bojana Vilendečić Dipl.ing   bojana.vilendecic@gmail.com  
M-tel a.d. Banja Luka  
       
Prof.dr Aleksandar Stojanović   aco_st@yahoo.com  
Univerzitet Istočno Sarajevo, Ekonomski fakultet Pale  
       
Prof.dr Miodrag Lukić   M.Lukic@vladars.net  
Vlada Republike Srpske  
       
Mr Dragana Došenović   dragana.dosenovic@efbl.org  
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci    
       
Mr Milan Tadić   vptsdmilantadic@hotmail.rs  
Ministartstvo finansija Republike Srpske, Poreska uprava Doboj  
       
Milena Mirković Msc ekonomista   mirkovic.milena@yahoo.com   
Pedagoški fakultet Bijeljina  
       
Dejana Kulina Dipl.ecc   dejanaku@gmail.com  
Pedagoški fakultet Bijeljina  
       
Šefkija Berberović Emeritus   danaberberovic@gmail.com   
Prof.emeritus Ekonomski fakultet Univerziteta Banja Luka  
       
Mr Matea Zlatković   matea.zlatkovic@efbl.org  
Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci  
       
Nataša Mičić Msc ekonomista   natasa.micic1@gmail.com  
Bijeljina  
       
Mr Jelena Mićić   helena.jelena@gmail.com  
Pale      
       
Prof.dr Zoran Lukić   lukiczoran09@gmail.com  
Ekonomski fakultet u Banjoj Luci  
       
Mr Amela Mustafić   amelino.mustafic@gmail.com  
Gas-Sarajevo  
       
Mr Miodrag Čoprka   coprka.miodrag@gmail.com  
“Osiguranje Aura” a.d. Banja Luka  
       
Danijela Zeljić Dipl.ecc   danijela_zeljic@hotmail.com  
Priboj  
       
Nenad Spasojević  Dipl.ecc   nenad.spasojevic89@gmail.com  
Bijeljina  
       
Mihaela Stanivuk Dipl.ecc   mihaela2409@hotmail.com  
IGM “Drina” A.D.  
       
Mr Dragoljub Pilipović   dragoljub.pilipovic@gmail.com  
Slobomir P Univerzitet, Fakultet za informacione tehnologije  
       
Mr Bogdan Mirković   bogdanmirkovic@yahoo.com  
Slobomir P Univerzitet, Fakultet za informacione tehnologije  
       
Ljubica Milanović Dipl.ecc   mljubica@yahoo.com  
Vlasnik TR cvjećare “Ljubica”  
       
Doc.dr Cviko Jekić   cviko.jekic.efb@gmail.com  
Ekonomski fakultet Brčko  
       
Dragana Zarić  Dipl.ecc   draganazaric41@yahoo.com  
Opština Lopare  
       
Aleksandar Timotić Dipl.ecc   timotic1987@gmail.com  
       
Mr Spasenija Mirković   spasenijam@hotmail.com  
Opštinska Uprava Ugljevik      
       
Igor Ferjan Dipl.Ing.informatike   igorferjan@aim.com  
The Reconstruction and Development Fund (za Igor Ferjan)    
       
Prof.dr Goran Popović   goran.popovic@efbl.org  
Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci  
       
Mirko Savić Dipl.ecc   mirko.savic20@gmail.com  
       
Mr Mirna Vukadin   mirnavukadin@gmail.com  
Fakultet poslovne ekonomije  
       
Prof. Dr Tihomir Spremo   tihomirspremo@gmail.com   
Ekonomski Fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu  
       
Mr Boris Valjevac   bemindd@gmail.com  
BEMIND a.d. Banja Luka  
       
Mr Ljiljana Sorak   ljsorak@gmail.com  
Visoka škola za ekonomiju i informatiku Pijedor  
       
Prof.dr Miloš Sorak   sorakmilos@yahoo.com  
Tehnološki fakultet  
       
Mlađan Stanić Dipl .ecc   mladjanstanic@yahoo.com  
Centrošped doo, Teslić-P.J. Rača  
       
Prof.dr Nikola Vukmirović   nvukmirovic@efbl.org   
Ekonomski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci  
       
Mr Rajko Stevanović   rajkostev@gmail.com  
ZP “RiTE Ugljevik” , A.D. Ugljevik  
       
Suzana Simić Msc ekonomista   suzanajsimic@gmail.com  
Erste Bank a.d., Novi Sad  
       
Renata Gligorević Dipl.ecc   renci_g@hotmail.com  
   
Petra Pantić Dipl.ecc   petrapantic@gmail.com  
   
 Mr Dragan Petrović   petrovic.id@gmail.com  
Vrbas a.d. Laktaši  
       
Mr Rankica Marelj   rankica.marelj@mlijekoprodukt.com  
Mlijekoprodukt  d.o.o. Kozarska Dubica  
       
Dr sc Merim Kasumović   merim78@hotmail.com  
Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet  
       
Mr Dino Hadžialić   hadzialic_dino@yahoo.de   
Uprava za indirektno oporezivanje  
       
Mr Boris Spasojević    
Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola  
       
Slavko Đerić Dipl.ecc   sdjeric7@gmail.com  
       
Mirjana Tešić Dipl.ecc   mirjana89bn@hotmail.com  
Bijeljina  
       
Milka Blagojević Dipl.ecc   spasenijam@hotmail.com  
   
       
Dejan Gračanin Msc ekonomista   dejan_gracanin@live.com  
Nezaposlen  
       
Cvijetin Maletić Dipl.ecc   cvijetin@live.com  
Nezaposlen      
       
Mr Slađenko Galić    
       
Valentina Vukmirović Dipl.ing.   valentina08bl@gmail.com  
Vesna Đukić    
       
Doc. dr Momir Lazarević    
       
Prof. dr Milenko Krajišnik    
       
Mr. Aleksandra Žutić    
       
Mr. Dijana Duronjić    
       
Dragan Mandić    
       
Mr. Svjetlana Vranješ    
       
Erna Herić    
       
Vasilj Žarković   vasilj.zarkovic@efbl.org
–  Doktor ekonomskih nauka, Prof. dr , Ekonomski fakultet Banja Luka
Dragan Gligorić   dragan.gligoric@ef.unbl.org
– Doktor ekonomskih nauka, Docent, Ekonomski fakultet Banja Luka
Zoran Borović   zoran.borovic@ef.unibl.org
–  Mr. Magistar ekonomskih nauka, Naučna oblast teorijska istraživanja, Ekonomski fakultet na >Univerzitetu u Banja Luci,
Mladen Jovičević   maximatrejd@yahoo.com
– Mr. Magistar ekonomskih nauka – Ekonomski fakultet Banja Luka
Željko Janjetović   zeljko.janjetovic@gmail.com
– Magistar ekonomskih nauka, Pravni fakultet na Univerzitetu u Sarajevu
Boris Spasojević   borisspasojevic@yahoo.com
– Magistar ekonomskih nauka, Profesor geografije, Ekonomski fakultet Banja Luka,
Aleksandar Đukić   djukicaleksandar84@gmail.com
– Diplomirani ekonomista, Profesor ekonomske grupe predmeta, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banja Luci,
Dragan Stanković   dragan.stankovic@rgurs.org
– Diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banja Luci,
Ljubiša Mićić   ljubisa.micic@ef.unibl.org
–  Senor Teaching Assistant – University of Banja Luka, Faculty of Economics,
 Prof. dr MIlan Šušić    i.susic51@gmail.com
Prof. dr Slobodan Subotić,

Živko Erceg,

     
Vladimir Marković   subotics@telrad.net  
Prof. dr Mladen Rebić,   rebicmladen@yahoo.co.uk  
Milica Bojat      
Nemanja  Šarenac      
     
BUGARSKA    
     
     
Prof.dr Jean-François Rouge   jfrouge@yahoo.ca
Agence Universitaire pour la Francophonie-Ecole Superieure de la Francophonie pour l Administration et le Management
     
Prof.dr Borislav Chopov   b_chopov@yahoo.fr
Agence Universitaire pour la Francophonie-Ecole Superieure de la Francophonie pour l Administration et le Management
 
     
CRNA GORA    
     
     
Mr Ljiljana Pjerotić   lpjerotic@t-com.me 
Fakultet za biznis i turizam Budva
     
Dr Miško Rađenović   radjenovicm@t-com.me
Akademija znanja
     
Doc.dr Ana Tripković-Marković   prodekan@fbt-budva.me
Fakultet za biznis i turizam Budva
     
Doc.dr Ana Stranjančević   ana.stranjancevic@unimediteran.net
Univerzitet “Mediteran”, Fakultet za turizam MTS “Montenegro Tourism School”
     
Dr Iva Bulatović   ivabulatovic@yahoo.com
Univerzitet “Mediteran”, Fakultet za turizam MTS “Montenegro Tourism School”
     
Prof.dr Darko Lacmanović   darko.lacmanovic@unimediteran.net
Univerzitet “Mediteran”, Fakultet za turizam MTS “Montenegro Tourism School”
     
Prof.dr Rade Ratković   dekan@fbt-budva.me 
Fakultet za biznis i turizam Budva  
     
Milica Šoć Msc ekonomista   msoc@amanresorts.com
Fakultet za biznis i turizam Budva
     
Anisa Murić Msc ekonomista   anisamuric@gmail.com
Fakultet za biznis i turizam Budva
     
Doc. dr Maria Popović   Error! Hyperlink reference not valid.
     
GRČKA      
       
Prof. dr Constantinos  Challoumis    challoumis_constantinos@yahoo.com
HRVATSKA    
     
Dr.sc. Miodrag Bandur   info@bandur.hr
Bandur d.o.o.
Indonezija
       
KINA      
       
 Prof. dr Nadia  Nora Urriola  Canchari,  Pradeep Baral, Lanhui Wang    nadiaurriola2@hotmail.com, pradeep.baral@outlook.com
       
MAKEDONIJA    
     
     
Prof.dr Predrag  Trpeski   predrag@eccf.ukim.edu.mk
Fakultet Ekonomski Skoplje, Univerzitet S.s. Cyril and Methodius, Skoplje
     
     
RUSIJA    
     
     
Mr Irina Bondarenko   irina_bondarenko87@mail.ru
Siberian Institute of management-branch of Presidential Academy of National Economy and Public Administration
     
Prof.dr Viacheslav A. Perpelkin   slavaap@rambler.ru ; kme@sseu.ru
Professor of Samara State University of Economics
     
Elena V. Perpelkin   perepelka2102@rambler.ru 
 
     
SRBIJA    
     
     
Mr Vladimir Prodanović   vladimir.prodanovic@yahoo.com
Naftna Industrija Srbije, Blok “Promet”, Direkscija maziva
     
Prof.dr Petar Đukić   djukic@tmf.bg.ac.rs
Tehnološko-Metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
     
Mr Branko Prodanović   branko.prodanovic@gmail.com
Visoka Strukovna Škola
     
     
SLOVENIJA    
     
     
Dr. Tanja Rihtaršić   Error! Hyperlink reference not valid.
     
Matjaž Rihtaršić   Error! Hyperlink reference not valid.
     
           

 

Turska    
 Aliya Zhkanova Isiks –  Assoc. Prof. dr, Senior Lecturer at the Department of Banking and Finance    aliyazhakanova@hotmail.com
 
 
Ukrajina    
Komelina Olgha Vladimirovna – Doctor of Economics, Professor, Poltava National Tecnical Yuri Kondratyuk University, Poltava Ukraine,   komelina@meta.ua
Sherbinina Svetlana Adamovna – Senior Lecturer, Department of Economic Cybernetics, Poltava National Tecnical Yuri Kondratyuk  University, Poltava Ukraine,    
Moldavija    
Rodica Percivn –  Ph. D hab. Associate Professor – Head of department Financial and Monetary Policies National Institute for Economics Research, Republic of Moldova.   rodica21@gmail.com
Tatiana Petrova – Scientific Researcher, National Institute for Economics Research,Republic of Moldova,   tankik@mail.ru
Corina Gribincea –  Ph. D, Scientific Researcher,Republic of Moldova,   corina.gribincea@gmail.com
Indonesia    
Ahmad Subagyo –– Lecture – Stie Gici Business School, Indonesia,   teguh_cpconsulting@yahoo.com
Armanto Witjaksono – Lecture – Gici Business School, Indonesia,   teguh_cpconsulting@yahoo.com
Prof. dr Teguh Sugiarto, Ludiro Madu, Ahmad Subagyo, Sugiyanto,

Achmadi, Indonesia

 

  teguh_cpconsulting@yahoo.com
Prof. dr Dian NakipNurdiansyah, Gusganda Surya manda, Indonesia   dian.hakipnurdiansyah@staff.unsika.ac.id
Prof. dr Ngatemin Ngatemin, Azhar Maksum, Erlina,

Sirojuzilam, Indonesia

 

  sumrec2015@gmail.com

 

Škotska    
Antonija Bošnjak –  University of the West of Scotland, Paisley, Scotland,    
Abeer Hassan – University of the West of Scotland, Paisley, Scotland,    
Kieran James – University of the West of Scotland, Paisley, Scotland.   kieran.james99@yahoo.co.uk