Dosadašnji autori

 

ALBANIJA
Prof.dr Ylvije Kraja Boriçi ykraja@unishk.edu.al
University of Shkoder “Luigj Gurakuqi”
Prof.dr Elezi Osmani elez_osmani@hotmail.com
University of Shkoder “Luigj Gurakuqi”
BIH
Prof.dr Marko Šarčević marko.sarcevic@ekofis.org
Ekonomski Fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu Pale
Ognjen Zupur Msc ekonomista ognjen.zupur@gmail.com 
Vlada Brčko Distrikt
Prof.dr Miladin Jovičić miladinjovicic@yahoo.com 
UIS FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE BIJELJINA
Prof.dr Vitomir Starčević nana.vitomir@gmail.com 
Fakultet Poslovne ekonomije Bijeljina
Doc.dr Slobodan Subotić subotics@telrad.net
Saobraćajni fakultet Doboj, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Boriša Stevanović Msc ekonomista borisa0103@hotmail.com
Fond dečije zaštite
Dr Vladan Nastić v.nastic@alumil.com 
BH ALUMINUM doo
Mr Biljana Stanivuk biljana.stanivuk@fpe.unssa.rs.ba 
Fakultet poslovne ekonomije
Mr Predrag  Ćurić predrag.curic@yahoo.com
NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka
Mr Rodoljub Topić rodoljub.topic@gmail.com
ZP Elektrokrajina a.d. Banja Luka
Bojana Vilendečić Dipl.ing bojana.vilendecic@gmail.com
M-tel a.d. Banja Luka
Prof.dr Aleksandar Stojanović aco_st@yahoo.com
Univerzitet Istočno Sarajevo, Ekonomski fakultet Pale
Prof.dr Miodrag Lukić M.Lukic@vladars.net
Vlada Republike Srpske
Mr Dragana Došenović dragana.dosenovic@efbl.org
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Mr Milan Tadić vptsdmilantadic@hotmail.rs
Ministartstvo finansija Republike Srpske, Poreska uprava Doboj
Milena Mirković Msc ekonomista mirkovic.milena@yahoo.com 
Pedagoški fakultet Bijeljina
Dejana Kulina Dipl.ecc dejanaku@gmail.com
Pedagoški fakultet Bijeljina
Šefkija Berberović Emeritus danaberberovic@gmail.com 
Prof.emeritus Ekonomski fakultet Univerziteta Banja Luka
Mr Matea Zlatković matea.zlatkovic@efbl.org
Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Nataša Mičić Msc ekonomista natasa.micic1@gmail.com
Bijeljina
Mr Jelena Mićić helena.jelena@gmail.com
Pale
Prof.dr Zoran Lukić lukiczoran09@gmail.com
Ekonomski fakultet u Banjoj Luci
Mr Amela Mustafić amelino.mustafic@gmail.com
Gas-Sarajevo
Mr Miodrag Čoprka coprka.miodrag@gmail.com
“Osiguranje Aura” a.d. Banja Luka
Danijela Zeljić Dipl.ecc danijela_zeljic@hotmail.com
Priboj
Nenad Spasojević  Dipl.ecc nenad.spasojevic89@gmail.com
Bijeljina
Mihaela Stanivuk Dipl.ecc mihaela2409@hotmail.com
IGM “Drina” A.D.
Mr Dragoljub Pilipović dragoljub.pilipovic@gmail.com
Slobomir P Univerzitet, Fakultet za informacione tehnologije
Mr Bogdan Mirković bogdanmirkovic@yahoo.com
Slobomir P Univerzitet, Fakultet za informacione tehnologije
Ljubica Milanović Dipl.ecc mljubica@yahoo.com
Vlasnik TR cvjećare “Ljubica”
Doc.dr Cviko Jekić cviko.jekic.efb@gmail.com
Ekonomski fakultet Brčko
Dragana Zarić  Dipl.ecc draganazaric41@yahoo.com
Opština Lopare
Aleksandar Timotić Dipl.ecc timotic1987@gmail.com
Mr Spasenija Mirković spasenijam@hotmail.com
Opštinska Uprava Ugljevik
Igor Ferjan Dipl.Ing.informatike igorferjan@aim.com
The Reconstruction and Development Fund (za Igor Ferjan)
Prof.dr Goran Popović goran.popovic@efbl.org
Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Mirko Savić Dipl.ecc mirko.savic20@gmail.com
Mr Mirna Vukadin mirnavukadin@gmail.com
Fakultet poslovne ekonomije
Prof. Dr Tihomir Spremo tihomirspremo@gmail.com 
Ekonomski Fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Mr Boris Valjevac bemindd@gmail.com
BEMIND a.d. Banja Luka
Mr Ljiljana Sorak ljsorak@gmail.com
Visoka škola za ekonomiju i informatiku Pijedor
Prof.dr Miloš Sorak sorakmilos@yahoo.com
Tehnološki fakultet
Mlađan Stanić Dipl .ecc mladjanstanic@yahoo.com
Centrošped doo, Teslić-P.J. Rača
Prof.dr Nikola Vukmirović nvukmirovic@efbl.org 
Ekonomski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
Mr Rajko Stevanović rajkostev@gmail.com
ZP “RiTE Ugljevik” , A.D. Ugljevik
Suzana Simić Msc ekonomista suzanajsimic@gmail.com
Erste Bank a.d., Novi Sad
Renata Gligorević Dipl.ecc renci_g@hotmail.com
Petra Pantić Dipl.ecc petrapantic@gmail.com
 Mr Dragan Petrović petrovic.id@gmail.com
Vrbas a.d. Laktaši
Mr Rankica Marelj rankica.marelj@mlijekoprodukt.com
Mlijekoprodukt  d.o.o. Kozarska Dubica
Dr sc Merim Kasumović merim78@hotmail.com
Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet
Mr Dino Hadžialić hadzialic_dino@yahoo.de 
Uprava za indirektno oporezivanje
Mr Boris Spasojević
Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola
Slavko Đerić Dipl.ecc sdjeric7@gmail.com
Mirjana Tešić Dipl.ecc mirjana89bn@hotmail.com
Bijeljina
Milka Blagojević Dipl.ecc spasenijam@hotmail.com
Dejan Gračanin Msc ekonomista dejan_gracanin@live.com
Nezaposlen
Cvijetin Maletić Dipl.ecc cvijetin@live.com
Nezaposlen
Mr Slađenko Galić
Valentina Vukmirović Dipl.ing. valentina08bl@gmail.com
Vesna Đukić
Doc. dr Momir Lazarević
Prof. dr Milenko Krajišnik
Mr. Aleksandra Žutić
Mr. Dijana Duronjić
Dragan Mandić
Mr. Svjetlana Vranješ
Erna Herić
BUGARSKA
Prof.dr Jean-François Rouge jfrouge@yahoo.ca
Agence Universitaire pour la Francophonie-Ecole Superieure de la Francophonie pour l Administration et le Management
Prof.dr Borislav Chopov b_chopov@yahoo.fr
Agence Universitaire pour la Francophonie-Ecole Superieure de la Francophonie pour l Administration et le Management
CRNA GORA
Mr Ljiljana Pjerotić lpjerotic@t-com.me 
Fakultet za biznis i turizam Budva
Dr Miško Rađenović radjenovicm@t-com.me
Akademija znanja
Doc.dr Ana Tripković-Marković prodekan@fbt-budva.me
Fakultet za biznis i turizam Budva
Doc.dr Ana Stranjančević ana.stranjancevic@unimediteran.net
Univerzitet “Mediteran”, Fakultet za turizam MTS “Montenegro Tourism School”
Dr Iva Bulatović ivabulatovic@yahoo.com
Univerzitet “Mediteran”, Fakultet za turizam MTS “Montenegro Tourism School”
Prof.dr Darko Lacmanović darko.lacmanovic@unimediteran.net
Univerzitet “Mediteran”, Fakultet za turizam MTS “Montenegro Tourism School”
Prof.dr Rade Ratković dekan@fbt-budva.me 
Fakultet za biznis i turizam Budva
Milica Šoć Msc ekonomista msoc@amanresorts.com
Fakultet za biznis i turizam Budva
Anisa Murić Msc ekonomista anisamuric@gmail.com
Fakultet za biznis i turizam Budva
Doc. dr Maria Popović
HRVATSKA
Dr.sc. Miodrag Bandur info@bandur.hr
Bandur d.o.o.
MAKEDONIJA
Prof.dr Predrag  Trpeski predrag@eccf.ukim.edu.mk
Fakultet Ekonomski Skoplje, Univerzitet S.s. Cyril and Methodius, Skoplje
RUSIJA
Mr Irina Bondarenko irina_bondarenko87@mail.ru
Siberian Institute of management-branch of Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Prof.dr Viacheslav A. Perpelkin slavaap@rambler.ru ; kme@sseu.ru
Professor of Samara State University of Economics
Elena V. Perpelkin perepelka2102@rambler.ru 
SRBIJA
Mr Vladimir Prodanović vladimir.prodanovic@yahoo.com
Naftna Industrija Srbije, Blok “Promet”, Direkscija maziva
Prof.dr Petar Đukić djukic@tmf.bg.ac.rs
Tehnološko-Metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
Mr Branko Prodanović branko.prodanovic@gmail.com
Visoka Strukovna Škola
SLOVENIJA
Dr. Tanja Rihtaršić
Matjaž Rihtaršić