ECONOMICS, BROJ 7 – POZIV AUTORIMA ZA SLANJE NAUČNIH RADOVA

header

Obaještavamo sve zainteresovane autore da je u toku prikupljanje naučnih radova za časopis Economics, broj 7. Naučni radovi se  moraju dostaviti do 20.11.2016. godine, putem e-mail-a novi.economics.institut@gmail.com, u skladu sa tehničkim uputstvom za izradu radova koje je propisano od strane Oikos instituta iz Bijeljine. Zajedno sa radom, na e-mail, potrebno je dostaviti i popunjen elektronski obrazac za prijavu rada. Časopis

Read more

ECONOMICS, BROJ 6 – POZIV AUTORIMA ZA SLANJE NAUČNIH RADOVA

header

Obaještavamo sve zainteresovane autore da je u toku prikupljanje naučnih radova za časopis Economics, broj 6, koji bi trebao izći do 20.06. 2016. godine. Naučni radovi se moraju dostaviti do 20.05.2016. godine, putem e-mail-a novi.economics.institut@gmail.com, u skladu sa tehničkim uputstvom za izradu radova koje je propisano od strane Oikos instituta iz Bijeljine. Zajedno sa radom, na e-mail, potrebno je dostaviti

Read more

PROMJENA e-mail ADRESE OIKOS INSTITUTA

header

Najljubaznije vas molimo da u buduće svu korespodenciju sa Oikos Institutom vršite putem sledećih e-mail-ova: novi.oikos@gmail.com umjesto oikos.institut@gmail.com, novi.economics.institut@gmail.com umjesto economics.oikos.institut@gmail.com Ova proimjena je posebno naglašena za autore koji šalju svoje radove za sledeći broj časopisa Economics. Razlozi za ovu promjenu su tehničke prirode. Uz izvinjenje: Vaš Oikos Institut.

Read more

KAKO STEĆI I UVEĆATI IMPAKT FAKTOR

header

Svake godine, redakcijsko osoblje Thomson Reutersa revidira preko 2.000 (naslova) časopisa, i u TR bazu podataka odabere oko 10-12% časopisa podvrgnutih evaluaciji. Evaluacija časopis i odabir se vrše konstantno. Kako bi se izvršila evaluacija časopisa, TR mora da zaprimi najmanje tri uzastopna aktuelna izdanja, počevši sa najnovijim brojem časopisa, dok se naredna zaprimaju onim redoslijedom kako budu objavljena i/ili putem

Read more

ČASOPIS ECONOMICS JE INDEKSIRAN U NAUČNOJ BAZI DE GRUYTER OPEN-a

header

Časopis Economics, Oikos instituta iz Bijeljine, indeksiran je u naučnoj bazi De Gruyter Open. De Gruiter Open je jedan od vodećih izdavača Open Access akademskog sadržaja, koji objavljuje članke iz svim većih akademskih disciplina. De Gruiter Open je dom za više od 350 naučnih časopisa i preko 100 knjiga. Ranije poznat kao Versita, danas je dio de Gruiter grupe i

Read more

ECONOMICS, BROJ 5 – POZIV AUTORIMA ZA SLANJE NAUČNIH RADOVA

header

Obaještavamo sve zainteresovane autore da je u toku prikupljanje naučnih radova za časopis Economics, broj 5. Naučni radovi se  moraju dostaviti do 20.11.2015. godine, putem e-mail-a economics.oikos.institut@gmail.com, u skladu sa tehničkim uputstvom za izradu radova koje je propisano od strane Oikos instituta iz Bijeljine. Zajedno sa radom, na e-mail, potrebno je dostaviti i popunjen elektronski obrazac za prijavu rada. Časopis

Read more
1 2