ECONOMICS, BROJ 3

ECONOMICS, BROJ 3 – DECEMBAR 2014.
IZDAVAČ
“OIKOS INSTITUT” d.o.o. Bijlejina
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Prof. dr Petar Đukić, Univerzitet u Beogradu
UREDNIK
Ivana Cacanović, dipl. ek.
UREDNIŠTVO
Božidar dr Stavrić, emeritus; Šefkija dr Berberović, emeritus; Danica dr Berberović; Mira dr Šunjić, emeritus; Kadrija dr Hodžić; Branko dr Krsmanović; Pajo dr Panić; Hamid dr Alibašić; Ljubomir dr Trifunović; Nenad dr Suzić; Aleksandar dr Stojanović; Marko dr Šarčević; Goran dr Popović; Miladin dr Jovičić; Radmila dr Čičković; Zoran dr Mastilo; Vladan dr Nastić; Zijad mr Krnjić; Dražen mr Cvijanović; Mladen mr Fulurija; Jelena mr Vitomir; Biljana mr Stanivuk
MEĐUNARODNO UREDNIŠTVO
Dragoljub dr Stojanov; Đuro dr Medić; Marko dr Sekulović; Milivoje dr Radović; Gojko dr Rikalović; Nenad dr Vunjak; Petar dr Đukić; Gordana dr Kokeza; Siniša dr Ostojić; Lorena dr Škuflić; Boban dr Melović
TEHNIČKI UREDNIK I GRAFIČKI DIZAJN
Marko Mastilo
PREVOD NA ENGLESKI JEZIK
Nemanja Jovanović, prevod i lektorisanje za engleski jezik od 1-8; 57-126 strane
Dejan Mastilo
ŠTAMPA
Mojić, d.o.o. Bijeljina, tiraž: 300 primjeraka
ISSN 2303-5005
e-ISSN 2303-5013


SADRŽAJ

IMPRESUM
UVODNIK
Petar Đukić
LOŠE KRATKOROČNE PROGNOZE ILI PRELOMNI TRENUCI ZA REFORME U REGIONU
PRIRODNI I FINANSIJSKI RIZICI
Dragana Zarić
UPRAVLJANJE RIZICIMA PLASMANA REZERVI OSIGURAVAČA U BOSNI I HERCEGOVINI
Aleksandar Timotić
KATASTROFALNI RIZICI U BOSNI I HERCEGOVINI I SRBIJI SA POSEBNIM OSVRTOM NA POPLAVE
MONETARNA POLITIKA, TRŽIŠTE I CIJENE
Spasenija Mirković
INFLACIJA I DRŽAVNO UPRAVLJANJE NOVČANOM MASOM
Marko Šarčevic
ZNAČAJ KONTROLE CIJENA PRIRODNIH MONOPOLA ZA POTROŠAČE
INSTITUCIJE I EKONOMSKI RAZVOJ
Igor Ferjan
ZNAČAJ INSTITUCIJA & STRATEGIJA EKONOMSKOG RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE
ORGANIZACIONO UPRAVLJANJE I LIDERSTVO
Branko Prodanović
MOGUĆNOSTI IMPLEMENTACIJE TQM SISTEMA U SERIJI STANDARDA ISO 9000
Zoran Lukić; Dragana Došenović; Slađenko Galić
ORGANIZACIONE STRUKTURE I HODOGRAM DOKUMENTACIJE I AKTIVNOSTI
Zoran Lukić; Dragana Došenović
EMOCIONALNA INTELIGENCIJA U LIDERSTVU
REINDUSTRIJALIZACIJA I REFORME
CASOPIS ECONOMICS, BROJ 3 – CIJELO IZDANJE