ECONOMICS, BROJ 5 – POZIV AUTORIMA ZA SLANJE NAUČNIH RADOVA

Obaještavamo sve zainteresovane autore da je u toku prikupljanje naučnih radova za časopis Economics, broj 5. Naučni radovi se  moraju dostaviti do 20.11.2015. godine, putem e-mail-a economics.oikos.institut@gmail.com, u skladu sa tehničkim uputstvom za izradu radova koje je propisano od strane Oikos instituta iz Bijeljine. Zajedno sa radom, na e-mail, potrebno je dostaviti i popunjen elektronski obrazac za prijavu rada.

Časopis Economics treba da se štampa 15.12.2015. godine. Svaki autor rada dobiće po jedan primjerak časopisa Economics.

 

Napomena:

Radovi koji ne budu napisani u skladu sa Tehničkim uputstvom, vratiće se autorima na tehničku korekciju, a sve u skladu sa određenim vremenskim rokovima. Uredništvo zadržava pravo da tekstove koji ne odgovaraju kriterijima Tehničkog uputstva vrati autoru, odnosno da radove u potpunosti prilagodi propozicijama casopisa Economics i standardima srpskog (bošnjačkog, hrvatskog) književnog jezika, odnosno stranog jezika.

Konačnu odluku o objavljivanju članaka kao i redoslijed članaka, određuje Uredništvo časopisa Economics.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *