ECONOMICS, BROJ 5

TEMATSKI BROJ
ECONOMICS, BROJ 5 – DECEMBAR 2015.

III internacionalni naučni simpozijum Nova ekonomija
STRATEGIJA RAZVOJA REALNOG SEKTORA U USLOVIMA GLOBALNE EKONOMSKE I FINANSIJSKE KRIZE
IZDAVAČ
“OIKOS INSTITUT” d.o.o. Bijlejina
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Prof. dr Petar Đukić, Univerzitet u Beogradu
UREDNIK
Vera Vuković, dipl. ek.
UREDNIŠTVO
Šefkija dr Berberović, emeritus; Kadrija dr Hodžić; Branko dr Krsmanović; Aleksandar dr Stojanović; Marko dr Šarčević; Goran dr Popović; Zoran dr Mastilo; Radmila dr Čičković
MEĐUNARODNO UREDNIŠTVO
Rusija: Oleg dr Roy; Ludmila N. dr Ivanova; Liliya dr Kiyanova; Perpelkin dr Viacheslav; USA: Tom dr Gillpatrick; Leland dr Buddress; Roofia dr Galeshi; Španija: Elena dr De la Poza; Indija: Manjih dr Das; Rumunija: Alexandru dr Nedelea; Tajland: Napat dr Harnpornchai; Albanija: Elez dr Osmanović; Brilanda dr Bushati; Fatbardha dr Molla Beqiri; Elidiana dr Bashi; Slovačka: Ivan dr Brezina; Makedonija: Predrag dr Trpeski; Hrvatska: Dragoljub dr Stojanov; Đuro dr Medić; Lorena dr Škuflić; Crna Gora:Boban dr Melović; Milivoje dr Radović; Rade dr Ratković; Ana dr Tripković Marković; Ivo dr Županović; Srbija: Marko dr Sekulović; Gojko dr Rikalović; Nenad dr Vunjak; Petar dr Vrbović; Gordana dr Kokeza; Božidar dr Stavrić
TEHNIČKI UREDNIK I GRAFIČKI DIZAJN
Marko Mastilo