Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske- Konferencija u Bijeljini

U prostorijama gradske uprave Bijeljina, dana 06.09.2017. godine, sa početkom u 11h, organizovana je konferencija u organizaciji gradske Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Na temu:

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske

Radionica je bila zanimljiva, sa korektnom prezentacijom i uputama kako aplicirati na ove projekte.
Konfereciji su prisustvovali i predstavnici Oikos instituta-Istraživački centar Bijeljina.

02

04

05

07

8