Fond PIO povećava tekući deficit iz mjeseca u mjesec

Fond PIO povećava tekući deficit iz mjeseca u mjesec

 

U sljedećim tabelama iskazani su prihodi i rashodi Fonda PIO RS za 2014. godinu. Fond PIO je u tekućem deficitu i pored intervencije države dva puta u aprilu (iz budžeta države uplaćeno je u Fond PIO 18.166.666,00 KM više od uobičajne tranše koja iznosi na mjesečnom nivou 14.166.667,00 KM) i julu (iz budžeta RS uplaćeno 39.333.333,00 KM. Ova intervencija budžeta mnogo je veća u odnosu na obavezu koja je propisana čl. 157 Zakona o PIO. Ovom intervencijom izvrseno je gašenje tekućeg deficita u Fondu obzirom da je bila upitna dalja isplata penzija na dostignutom nivou). Značajna sredstva su izdvojena iz budžeta kako bi ublažio deficit u sistemu PIO. Fond PIO RS se, u 11. mjesecu, ponovo, zadužio dugoročno oko 45.000.000,00 KM, te za to plaća enormno visoke kamate. Fond PIO troši godišnje oko 5.000.000 KM za javne nabavke bez potrebe za krajnje sumnjive poslove sa sumnjivim dobavljačima. Sa istima radi već duži niz godina, zašto glavna služba za reviziju značajno primjedbuje. U okviru ovih tabela se ne nalaze plate zaposlenih, troskovi javnih nabavki i ostali materijalni troškovi, čime je deficit Fonda PIO znatno veći od predstavljenog.

screenshot_5 screenshot_6

RAZLIKA (DEFICIT) = 23.538.355,00 KM

U ovom deficitu nisu sadržane plate zaposlenih i materijalni troškovi Fonda PIO, prema procjeni Oikos instituta, tekući deficit Fonda PIO za 2014. godinu iznosi oko 25.000.000,00 KM.