O NAMA

Oikos institut – Istraživački centar Bijeljina osnovan je aprila 2013. godine i spada u red naučno-istraživačkih institucija iz Republike Srpske.

Cilj Instituta je da okupi sve naučne talente koji imaju smisla za naučno-istraživački rad, a koji će kroz projekte realizovati svoje vizije, ideje i pamet. Zamisao je da projekti i strategije pomognu stabilizaciji makroekonomskih pokazatelja posurnulih privreda u regionu. Ovaj Institut koristiti će se ekspertskim analizama, investicionim programima, pripremaće studije izvodljivosti i mnoge druge projekte u zemlji i inostranstvu, kao i konsultanske usluge.

Zalagaćemo se za makroekonomske projekte, koji će se realizovati u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu, kao i projekte i studije na mikroekonomskom nivou u saradnji sa preduzećima svih veličina i iz svih privrednih oblasti i industrijskih grana. Takođe, Institut će se angažovati na projektima vezanim za ekonomska i socijalna pitanja od šireg društvenog interesa, od nivoa opština, preko regiona, do nivoa države. Institut će angažovati eksperte koji su učestvovali u međunarodnim istraživačkim projektima i studijama.

Oikos institut d.o.o. Bijeljina djelovaće na otvorenom tržištu, a pružaće naučne, stručne i konsultantske usluge za klijente iz raznih privrednih oblasti i socijalnog sektora. Prioritet Instituta su projekti vezani za tranziciju privrednog sistema, posebno privatizaciju, aktivnosti na izradi studija ekonomskog i socijalnog razvoja, te pružanje konsultantskih usluga na obnovi privrede i političko-teritorijalnih zajednica. Veliki izazov za Institut jeste oporavak ekonomije nakon pandemije izazavnom Corona virusom što će zasigurno zauzeti centralno mjesto u radu Instituta u budućem periodu.

Oikos institut d.o.o. Bijeljina trudiće se da bude savremeno opremljen, kako bi konkurisao drugim naučno-istraživačkim organizacijama, a prvenstveno će voditi računa o odabiru stručnih i iskusnih kadrova. Institut ima ambiciju razvijati mrežu i uspostavljati poslovno-tehničku saradnju sa vanjskim saradnicima i drugim institutima. Ono za šta ćemo se zalagati, jeste edukacija i učenje digitalnih platformi kako bi doprinijeli digitalnoj transformaciji ekonomije Republike Srpske i BiH, što bi značajno unaprijedilo poslovni imidž o Institutu. Dugoročni cilj Instituta jeste njegov razvoj. Ambicija Instituta je organizovanje elektronske biblioteke kao i uspostavu digitalnih platformi.

Pored ovih aktivnosti, Institut će nastojati da uspostavi prijateljske odnose sa visokoškolskim ustanovama i naučnim radnicima u cilju organizovanja zajedničkih naučnih skupova, seminara i konferencija.

Програм Рада Института
PIC Number