ZAKONSKI AKTI

Zakon o naučnoistaživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju, S.G. RS br. 6/12

Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, S.G RS  br, 36/09 52/11

Pravilnik o naučnim i umjetničkim oblastima, poljima i užim oblastima S.G. RS br.22/09

Pravilnik o postupku upisa u registar Naučnoistraživačkih organizacija, S.G. RS br.18/13

Pravilnik o mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa održavanja naučnih skupova, S.G. RS br. 102/14