Međunarodna saradnja

Zakljuceni Ugovori o međunarodnoj tehnickoj sradnji sa insitutima fakultetima i univerzitetima