Istekao rok za prikupljanje radova za Naučni skup “NOVA EKONOMIJA 2017”

Istekao je rok za prikupljanje radova za učešće na Naučnom skupu “NOVA EKONOMIJA 2017”.