Održani info dani, zainteresovanost velika

OIKOS institut iz Bijeljine  uz podršku NCP FP BiH (Državna kontakt tačka za Okvirne programe EU u BiH), čije je osnivanje podržano od strane Austrijske razvojne agencije (Austrian Development Cooperation ADA) i Ministarstvo  civilnih poslova BiH  u saradnji sa  gradom Bijeljina-Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije  danas 02.03.2017. godine,  organizovali  INFO DANE na temu “Horizont 2020 – Okvirni program EU za istraživanje i inovacije”, u velikoj sali Gradske uprave Grada Bijeljine.

Predavač je bio gospodin Đorđe Markez, državna kontakt tačka za pravna i finansijska pitanja (NCP FP BiH ).hor05

hor04Horizont 2020 je novi program Evropske unije za istraživanja i inovacije te je ujedno i najveći sistem finansiranja za ove svrhe u svijetu. Program nudi oko 80 milijardi evra bespovratnih donacija organizacijama iz svih sektora (akademskom sektoru, državnim organizacijama, privredi, srednjim i malim preduzećima, udruženjima, nevladinim organizacijama itd.) da se intenzivnije fokusiraju na inovacije i naučnoistraživačke aktivnosti bliske tržištu. Posebna pažnja je posvećena područjima sa manje razvijenom naučnom infrastrukturom i malim i srednjim preduzećima za koja je namijenjeno oko 20 posto ukupnih sredstava.

Horizont 2020 je otvoren za svakoga i značajno su smanjene administrativne procedure kako bi se unaprijedio kvalitet rezultata.

hor02

Horizont 2020 Bosni i Hercegovini omogućava jedinstvenu priliku za finansiranje projekata koji bi inače teško mogli naći sredstva iz drugih izvora. Između ostalog, to su projekti koji finansiraju stručno usavršavanje akademske zajednice ili rad u inostranstvu, saradnje sa privredom na komercijalizaciji inovativnih proizvoda ili usluga te unapređenja infrastrukture. Oblasti koje pokriva Horizont 2020 su izuzetno široke te je stoga jedan od najvažnijih izazova za organizacije u BiH da nađu svoje mjesto i odgovarajuću ulogu u projektima koji će biti finansirani, kako bi maksimalno iskoristili sredstva koja je EU stavila na raspolaganje.
Jedan od najvažnijih izazova pred kojima se nalazimo je smanjenje nezaposlenosti tj. stvaranje novih radnih mjesta. Kako bi zajedno riješili izazove koji su pred nama, neophodno je da koristimo talente, znanja, vještine, iskustva i omogućimo efikasnu saradnju onih koji su najbolji u svojim oblastima.
Program HORIZONT 2020 ima tri prioriteta:

Prioritet 1 – izvrsna nauka
Prioritet 2 – liderstvo u industriji
Prioritet 3 – Društveni izazovi

Interakcija između različitih prioriteta i spajanja istraživanja sa inovacijama je vodeća ideja Horizonta 2020, a svi rezultati programa treba da doprinesu održivom razvoju.

Sve detaljne informacije o Programu “Horizon 2020” možete naći na linku Evropske Komisije:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/