OSOBLJE

Prof. dr Zoran Mastilo
DIREKTOR

Rođen  07. 01. 1964. godine u Foči gdje je završio osnovnu školu. Srednju ekonomsku školu završio je u Sarajevu. Ekonomski fakultet završio je u Sarajevu 23. 12. 1987.godine.Na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu – Pale odbranio je magistarski rad na temu „Pravci reforme zdravstvenog osiguranja u Republici Srpskoj“. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Pravci reforme penzijskog i zdravstvenog osiguranja u funkciji ekonomsko socijalnog razvoja Republike Srpske i BiH” odbranio je 29. 12. 2006. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci.

Redovni profesor je (od 29. 04. 2021.) Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Fakultet poslovne ekonomije u Bijeljini. Uža naučna oblast: Teorijska ekonomija

ACTIVE ON PROFILES:

DECISION ON ELECTION TO THE TITLE

BIBLIOGRAFSKI PODACI

Sertifikati:

Sada zaposleni:

Vesna Miletić, master ekonomije, rođena 12. 09. 1994. godine u Bijeljini.
Radi u Oikos institutu na poziciji samostalni istraživač.
E-mail: novi.economics.institut@gmail.com,  Telefon: 055/423 – 183
Dejan Mastilo, master ekonomije, rođen 18. 06. 1996. godine, u Bijeljini.
Zaposlen od 01. 02. 2021. godine, na poziciji samostalni istraživač.
E-mail: oikos.institut@gmail.com, Telefon: 055/423 – 183
Andrea Mastilo, stalni saradnik  za promociju putem društvenih mreža (Linkedin, Facebook, Instagram, Twitter)

Pripravnički odradili:

Svetlana Vujanović, diplomirani ekonomiste, rođena 24. 09. 1996. godine u Šekovićima. Živi i radi u Bijeljini. Zaposlena od 01. 07. 2022. godine u statusu pripravnika. E-mail: novi.oikos@gmail.com Telefon: 055/423-183. Dokaz Uvjerenje
Dajana Simeunović,  rođena 03. 06. 1992. godine u Beogradu.
Završila je Fakultet za ekologiju u Banja Luci. Radila je pripravnički staž u Oikos Institutu u periodu od 23. 11. 2020. do 22. 11. 2021. godine kao istraživač saradnik.
Komisijski je položila pripravnički ispit – dokaz – uvjerenje.
Dejan Mastilo, rođen 18. 06. 1996. u Bijeljini. Završio je Fakultet poslovne ekonomije u Bijeljini (Smjer: Finansije, bankarstvo i osiguranje), Univerzitet u Istočnom Sarajevu.
Radio je pripravnički staž u Oikos institutu u periodu od 21. 01. 2020. do 20. 01. 2021. godine kao istraživač – saradnik.
Komisijski je položio pripravnički ispit – dokaz – uvjerenje.
Aleksandra – Saša Koprivica, rođena 23. 01. 1987. u Sarajevu. Završila je Pedagoški fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Radila je u Oikos institutu u periodu od 20.11.2019. do 19. 11. 2020. godine kao istraživač – saradnik. Komisijski položila pripravnički ispit – dokaz uvjerenje.
Aleksandar Kuvač, diplomirani ekonomista, rođen 21. 09. 1985. godine u Sarajevu.  Završio je  Univerzitet za poslovne i finansijske studije u Bijeljini. Radio je  u Oikos institutu od 20.08.2019. do 19.08.2020. kao istraživač – saradnik. Komisijski položio pripravnički ispit – DOKAZ UVJERENJE.
Vesna Miletić, diplomirani ekonomista, rođena 12.09.1994.godine u Bijeljini.Završila Fakultet poslovne ekonomije u Bijeljini. Radila u Oikos institutu od 01. 11. 2018. do 31. 10. 2019. kao istraživač – saradnik. Komisijski položila pripravnički ispit – Dokaz Uvjerenje.
Vasilija Milutinović, diplomirani profesor informatike i tehničkog obrazovanja, rođena 14.07.1992.godine u Sremskoj Mitrovici.  Završila Pedagoški fakultet u Bijeljini. Radila u Oikos institutu od 25.09.2018. do 24.09.2019. kao istraživač – saradnik. Komisijski položila pripravnički ispit – Dokaz Uvjerenje
Jelena Žigić, diplomirani pravnik 240 ETC. Rodjena 07.08.1992. godine u Brčkom. Zavrsila Pravni fakultet u Bijeljini. Radi u Oikos institutu kao pripravnik-istrazivac-saradnik od 01.04.-31.07. 2019. godine.
Sporazumno prekinula volontiranje i prešla u drugu instituciju kao pripravnik.
Draginja Borojević, diplomirani ekonomista, rođena 06.09.1989.godine u Zavidovićima. Završila Ekonomski fakultet u Bijeljini. Radila u Oikos institutu od 25.08.2018. do 24.08.2019. kao istraživač – saradnik. Komisijski položila pripravnički ispit – Dokaz Uvjerenje
Živana Kopić, diplomirani ekonomista – rođena 25.10.1986. godine, u Zenici. Završila Fakultet poslovne ekonomije u Bijeljini, Univerzitet u Istočnom Sarajevu.
Radila od 24.08.2018 – 24.08.2019. godine, u Oikos institutu kao istraživač saradnik.
Komisijski položila ispit. Dokaz uvjerenje.
Suzana Simić, diplomirani ekonomista – Rođena 11.08.1989. godine, u Tuzli.
Završila Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu.
Master studije na istom fakultetu.
Radila, 15.09.2013.- 14.09.2014. godine, u Oikos institutu kao istraživač-saradnik.
Komisijski položila pripravnički ispit. Dokaz Uvjerenje;
Vera Vuković, diplomirani ekonomista – Rođena 29.10.1990. godine, u Visokom. Završila fakultet Poslovne ekonomije u Bijeljini, Univerzitet Istočno Sarajevo.
Radila, 01.10.2015 – 30.09. 2016. godine, u Oikos institutu kao istraživač-saradnik. Komisijski položila pripravnički ispit. Dokaz Uvjerenje;
Snežana Todorović, diplomirani ekonomista – Rođena 29.09.1986. godine, u Bijeljini. Završila Ekonomski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu.
Radila u Oikos institutu od 18.02.2016 do 15.05.2017 godine kao istraživač-saradnik.
Komisijski položila pripravnički ispit. – Dokaz Uvjerenje;
Svetlana Todorović, diplomirani ekonomista – Rođena 18.02.1989. godine, u Bijeljini. Završila Ekonomski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu.
Radila u Oikos institutu od 18.02.2016 do 15.05.2017 godine kao istraživač-saradnik.
Komisijski položila pripravnički ispit.  – Dokaz Uvjerenje;
Radmila Petrović, diplomirani pravnik – Rođena 18.01.1988. godine u Bijeljini. Završila Pravni fakultet u Bijeljini, Univerzitet Sinergija Bijeljina.
Radila u Oikos institutu od 1. 08. 2016. do 31.07.2017. godine,  kao istraživač-saradnik.
Komisijski položila pripravnički ispit.  – Dokaz Uvjerenje;
Ana Pantić, diplomirani pravnik – Rođena 22.07.1990. godine u Bijeljini.
Završila Pravni fakultet u Bijeljini, Univerzitet Sinergija Bijeljina. Radi u Oikos institutu kao pripravnik, istraživač- suradnik, u skladu sa Odlukom ZZZRS broj: 01.6/0601 – 6186 – 1/16 od datuma 28.12.2016. godine. Dokaz Uvjerenje;
Slavko Jolović, diplomirani informatičar., iz Bijeljine.
Radi u Oikos institutu kao pripravnik, informatičar – istraživač, u skladu sa Odlukom ZZZRS broj: 01.6/0601 – 6186 – 1/16 od datuma 28.12.2016. godine Dokaz Uvjerenje;
Dragana Đogo, diplomirani pravnik, iz Bijeljine.
Završila Pravni fakultet u Bijeljini 2011 godine, Univerzitet Sinergija Bijeljina Dokaz Uvjerenje;
Daliborka Dragić,
diplomirani ekonomista iz Bijeljine. Završila Fakultet poslovne ekonomije 2016 god., Univerzitet Sinergija Bijeljina. Dokaz Uvjerenje;
Đorđe Krbanjević, diplomirani politikolog za međunarodne poslove – Rođen 09.12.1993. godine u Bijeljini.
Završio Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu. Dokaz Uvjerenje

Bili zaposleni:

Mirjana Stojnić, diplomirani ekonomista,rođena 29.03.1991. godine u Puli. Radi u Oikos Institutu kao istraživač-saradnik.
E-mail: economics.oikos.institut@gmail.com, Telefon: 055/423-183
Prestanak radnog odnosa sa 31.05.2020. na lični zahtjev.
Aleksandra Dubajić – Prestanak radnog odnosa sa 31.03.2020. na lični zahtjev zbog prelaska kod drugog poslodavca.
Dosadašnji spoljni saradnici na određeno vrijeme:
Anja Rajak, diplomirani ekonomista, iz Bijeljine.
Sada zaposlena na Fakultetu poslovne ekonomije Bijeljina, Univerzitet u Istočnom Sarajevu. http://www.fpe.unssa.rs.ba/nastavnici/asistenti/anja-rajak.html
Ivana Cacanović, diplomirani ekonomista iz Bijeljine.