Poziv za III internacionalni simpozijum Nova ekonomija

III internacionalni simpozijum

NOVA EKONOMIJA: STRATEGIJA RAZVOJA REALNOG SEKTORA U USLOVIMA GLOBALNE EKONOMSKE I FINANSIJSKE KRIZE

 

S obzirom na aktuelnost problematike ekonomske i finansijske krize, Oikos institut iz Bijeljine, 30.-31. oktobra i 01. novembra 2015. godine, organzuje III internacionalni simpozijum na temu:

NOVA EKONOMIJA 2015:
Strategija razvoja realnog sektora u uslovima globalne ekonomske i finansijske krize

Cilj Simpozijuma je sagledavanje fenomena ekonomske i finansijske krize, odnosno posljedica od istih. Rad skupa je plenaran, sa ciljem da se ostvari puna interdisciplinarnost i intenzivna interakcija različitih istraživačkih disciplina, stanovišta, razumijevanja problema i strategija za njegovo rešavanje. Ukupno vrijeme organizovanog rada ovog skupa raspoređeno je na saopštavanje radova, plenarne rasprave i društvene događaje.

Naziv teme naučnog rada i apstrakt je potrebno dostaviti putem e-mail-a economics.oikos.institut@gmail.com. Rok za dostavu kompletnih radova je 15. oktobar 2015. godine. U dogovrou sa autroima radovi će biti objavljeni u časopisu za ekonomsku teoriju i analizu “Economics”.

Simpozijum se održava u Istočnom Sarajevu, u prostorijama restorana Kula. Program počinje registracijom učesnika 30. oktobra 2015. godine u jutrnjim časovima, a završava se 01. novembra 2015. godine u večernjim časovima.

Iznos kotizacije za učešće u radu Simpozijuma iznosi 50 KM i uplaćuje se na žiro-račun Oikos instituta (5550000004916269, Nova Banka, filijala Bijeljina) najkasnije do 15. oktobra 2015. godine. Kotizacija ne obuhvata smještaj učesnika skupa, kao ni troškove prevoza.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefonskog broja +387(0) 55 423 183 i +387 65 511 328