Prof.dr Zoran Mastilo izlagaće rad na naučnoj konferenciji “1ST ANGLO-AMERICAN CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES”

Prof.dr Zoran Mastilo izlagaće rad na naučnoj konferenciji “1ST ANGLO-AMERICAN CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES” koja se održava od 19-20.Juna 2017 godine na Kipru.

VIŠE INFORMACIJA

 

zoran-mastilo_prijavakonf

anglo_american_poster