Radovi, datumi i troškovi na 6-tom INTERNACIONALNOM SIMPOZIJUMU “INOVACIJE, REFORME I MODERNO POSLOVANJE”

6-simpo_page_cover

Naziv rada, apstrakt i ključne riječi potrebno je dostaviti na:

e-mail: novi.economic.institut@gmail.com do 15.3.2018. godine.

Rok za dostavu kompletnih radova je 15.4.2018 . Svi radovi koji prođu anonimno dvostruko recenziranje, u dogovoru sa autorima biće objavljeni u tematskom broju časopisa “Economics”.

Simpozijum će se održati u Bijeljini, osim ako   Programski odbor ne odluči drugačije.

Program počinje registracijom učesnika 24. maja, 2018. godine, u devet časova, a završava se istog dana u večernjim časovima.

Iznos kotizacije za učešće u radu Simpozijuma iznosi 50 E, uplaćuje se na žiro -račun Oikos instituta (5550000004916269), Nova Banka, filijala Bijeljina, najkasnije do 15.3.2018. godine.

Kotizacija ne obuhvata smještaj učesnika skupa, kao ni troškove prevoza.

Učesnicima ovog simpozijuma biće uručeni sertifikati koje će uraditi oganizator skupa.


Instrukcije za plaćanje iz BiH

uplatnica

 

Instrukcije za plaćanje iz inostranstva

payment_instructiuons_eur