RAZLOZI ZA OBJAVLJIVANJE

Drage koleginice i kolege, poštovani autori;

Ovde je navedeno deset razloga zbog kojih treba da čitate naš i vaš časopis „Economics“, da ga koristite, citirate i objavljujete Vaše radove u njemu. Molimo Vas da ih razmotrite.

 • Časopis Economics je tek u trećoj godini svog publikovanja. Nastao je iz velike želje izdavača i entuzijazma redakcije, kao i brojnih autora koji su u njemu videli nešto drugačije i novo.
 • Entuzijazam za permanentno popravljanje kvaliteta časopisa, uvođenje novih sadržaja ne napušta nikoga u naučnom i u stručnom dijelu redakcije. Iako su do sada izašla samo četiri broja, u svakom od njih je tretiran širok spisak tema od interesa za akademske ekonomiste, ali i za druge stručnjake za ekonomska i socijalna pitanja i razvoj.
 • Časopis postaje sve obimniji i kvalitetniji. Njegova redakcija je međunarodna, a njegovo generalno usmerenje je regionalno. Tretira najaktuelnija pitanja i probleme teorijske i empirijske ekonomije, reformi, privrednog razvoja, prije svega u Jugoistočnoj Evropi.
 • Uprkos ogromnim teškoćama (prije svega finansijskim) koje se postavljaju pred izdavače stručne periodike i drugih publikacija, časopis napreduje. Iako je 2014. protekla u znaku katastrofalnog poplavnog talasa u središtu Balkana, sa najtežim posljedicama za BIH, časopis je upravo u proljećnom broju (u VI 2015.) znatno popravio svoj sadržaj i kvalitet, objavljujući čak promptne prve analize prirodnih katastrofa.
 • Samo četiri publikovana broja bila su dovoljna da časopis dobije rang M- 51, časopisa od najvišeg nacionalnog značaja. A nakon četvrtog broja, njegovo elektronsko izdanje počela da referiše međunarodna agencija  “De Gruyter Open SP z.o.o.”. To je znak da se međunarodni rang časopisa popravlja, a kvalitet časopisa dolazi do izražaja.
 • Na prostoru Bosne i Hercegovine časopis Economics postao je jedan od vodećih za oblast ekonomije i društvene teorije. To je očigledno, ne samo po tretmanu koji časopis ima u Ministarstvu za nauku Republike Srpske, već i po broju i reputaciji autora iz Bosne i Hercegovine koji u njemu pišu.
 • Časopis Economics u kompletu izlazi u paralelnoj jezičkoj formi, dvostubačno, na srpskom i engleskom jeziku. Svaki segment časopisa brižljivo je lektorisan na srpskom i engleskom. Čitaoci širom svijeta mogu da dođu do njegovih članaka da ga koriste, citiraju i da upoređuju sopstvene nalaze sa onima koji su publikovani u časopisu.
 • Uređivanje časopisa Economics vrši se prema visokim stručnim i profesionalnim standardima. Svaki objavljeni rad u njemu podleže dvostrukoj anonimnoj recenziji. Recenzije se obavljaju u roku od tri nedelje. Veliki dio radova, nakon recenzija ide na doradu, radi popravljanja kvaliteta, jezika, stila, jasnoće…
 • Nakon predaje radova, prihvaćeni radovi se objavljuju odmah u narednom broju, a najdalje u roku od tri mjeseca. Časopis Economics je kvalitetan izvor naučnih rezultata i članaka kako za mlađe, tako i za iskusne istraživače,  kao takav povezuje generacije naučnika i stručnjaka za pojedine oblasti društveno-ekonomskog života.
 • Redakcija časopisa pobrinula se da časopis Economics dobije prepoznatljiv i privlačan vizuelni identitet, kvalitetnu grafičku obradu i prelom, dobar  i trajan povez.   Svi brojevi časopisa urađeni su na visokom tehničkom i estetskom nivou.
 1. VII 2015. u Beogradu

Prof. dr Petar Đukic – glavni i odgovorni urednik

 

INTENZIVIRAJMO SARADNJU

Poštovani korisnici časopisa “Oikos Economics”

Izašao je sedmi broj našeg i vašeg časopisa “Oikos Economics”. Kao što ste vjerovatno vidjeli njegovo elektronsko izdanje i prevod svih tekstova na engleski jezik obazbeđuju visok intenzitet naučno-stručnih komunikacija, međunarodnih veza i aktuelnosti tema i sadržaja kojima se u njemu bavimo. Sedam objavljenih brojeva do sada prilično obimnog sadržaja potvrda su da je časopis obezbedio kontinuitet, interesovanje čitalaca, sve veći pristup autorima širom regiona, pa i svijeta. Molimo vas da obratite pažnju na sledeće nove činjenice:
– Sa zadovoljstvom konstatujemo da su u našem časopisu pisali autori iz desatak veoma različitih zemalja svijeta, a najviše iz regiona Jugoistočne Evrope, ali i iz Rusije, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država… Princip otvorenog i konkurentskog pristupa, sistem dvostrukih nezavisnih recenzija čiji standardi rastu, pokazali su se kao garancija permanentnog progresa. Naši recenzenti pripadaju različitijim ekonomskim školama, obrazovnim i naučnim institucijama, strukama, nacionalnim kulturama, pa čak i kontinentima. Smatramo da je taj pluralizam vrijednost po sebi.
– Današnji naučno-stručni tretman časopisa najbolje pokazuju izvještaji agencija koje ga referišu u međunarodnim okvirima. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br: 07.061-053-52-12/13, od 10.12.2013. godine, časopis “Economics” Bijeljina, upisan je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 645. Rad na unapređenju časopisa urodio je plodom. Skoro četiri godine unazad časopis izlatzi redovno dva puta godišnje, godine unazad
– Časopis ECONOMISC trenutno se nalazi u završnoj fazi evaluacIje kod index centra Scopus (http://oikosinstitut.org/casopis-economisc-u-zavrsnoj-fazi-evaluacije-kod-index-centra-scopus/) Ubjeđeni smo da će se ta evaluacija uskoro okončati, a međunarodni naučno-stručni rejting časopisa i dalje redovno unapređivati kao i do sada. U tome nam najviše možete pomoći vi dragi korisnici, kao čitaoci ili autori naučnih i stručnih radova, članaka, prikaza knjiga, učesnici simpozijuma… U tom cilju, a posebno radi aktuelizacije sadržaja časopisa, nastojaćemo da u saradnji sa OIKOS institutom, kao izdavačem, organizujemo redovne stručno-teorijske simpozujume, okrugle stolove, i savjetovanja, i da sadržaje saopštenja na njima predstavimo kao priloge tematskih brojeva časopisa.
U cilju racionaizacije individualnih i ukupnih troškova, a u skladu sa principima “Oikosa” i načelima ekonomije kao nauke i prakse uopšte, nastojaćemo da svi izdaci (posebno oni za kotizacije) budu minimalni.

15. II 2017.

Za Redakcioni odbor časopisa,

prof. dr Petar Đukić, glavni i odgovorni urednik