REDAKCIJA ČASOPISA

IZDAVAČ:
„OIKOS INSTITUT“, D.O.O. Bijeljina

ZA IZDAVAČA, DIREKTOR
Prof. dr Zoran Mastilo, direktor

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Prof. dr Petar Đukić

POMOĆNIK GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA
Andrejz dr NiemiecPoland
Taro dr Abe, Japan

UREDNIK
Radmila Petrović
Ana Pantić

UREDNIŠTVO
BIH: Šefkija dr Berberović, emeritus; Kadrija dr Hodžic; Branko dr Krsmanović; Aleksandra dr Stojanović; Marko dr Šarčević; Goran dr Popović; Hamid dr Alibašić; Nikola dr Gluhović; Cviko dr Jekić; Zoran dr Mastilo; Radmila dr Čičković; Armina dr Hubana; Srdjan dr Lalić; Nenad dr Lalić; Drago dr Vuković; Rajko dr Radović 

ADRESA REDAKCIJE
Neznanih junaka 9-11,
76300 Bijeljina,
Republika Srpska,
Bosna i Hercegovina.

e-mail: novi.economics.institut@gmail.com
Internet stranica: http://www.oikosinstitut.org/category/economics/

Cijena časopisa po izdanju:

  • Za pravna lica 250 KM (12 kom.)
  • Za fizička lica 30KM (1 kom.)

Tiraž: 300 primjeraka
Žiro račun: 5550000004916269 Nova Banka, filijala Bijeljina
JIB: 4403572460004
Časopis izlazi polugodišnje

KATALOGIZACIJA
UDK 330.101
Štampano izdanje: ISSN 2303-5005

mama_20171118