Sporazumi o saradnji sa…

Oikos institut zaključio sporazum o saradnji sa Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach i Techincal University od Gabrovo

Sporazum o saradnji između između Oikos instituta i Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, potpisali su prof. dr Zoran Mastilo, direktor Oikos instituta, i dr Jan Telus rektor Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach.

Sporazum o saradnji između između Oikos instituta i Technical University Gabrovo, potpisali su prof. dr Zoran Mastilo, direktor Oikos instituta, i dr Raycho Ilarionov rektor Technical University Gabrovo.

Glavni pravci saradnje su:

Akademsko polje:

a) Rad na bilateralnim i multilateralnim programima i projekatima (koji su povezani sa zemljama u Evropskoj uniji), imajući u vidu proširenja i intenziviranju saradnju;

b) Razmjena iskustava u visokom obrazovanju u Poljskoj i drugim evropskim zemljama;

c) Drugi, rezultat potrebe obje strane;

d) Razmena iskustva i rezultata didaktičkih aktivnosti;

e) Učešće nastavnog osoblja i studenata obje strane u naučnim i praktičnim konferencijama, seminarima, simpozijumima u organizaciji jedne strane ili obe strane;

f) Priprema i razvoj kadrova;

g) Razmjena studenata kao i stručnog osposobljavanja i saradnje u organizovanju obuke;

h) Razmjena iskustava u sadržaju nastavnih planova i programa;

R & D polje:

a) Priprema i realizacija R & D programa;

b) Razmjena naučnih informacija i rezultata;

c) Razmjena iskustava u istraživačkom radu;

g) Drugi, rezultat potrebe obje strane.

 

saradnja saradnja2-1