CENTAR ZA DRUŠTVENA NAUČNA ISTRAŽIVANJA”Analitika” uputio poziv Prof.Dr. Zoranu Mastilu za učešće na konferenciji – IZAZOVI NAUČNO- ISTRAŽIVAČKOG RADA U OBLASTI DRUŠTVENIH NAUKA NA UNIVERZITETIMA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA

program-izazovi-ni-rada-na-uni-u-bih-final-22feb2017-1-1

program-izazovi-ni-rada-na-uni-u-bih-final-22feb2017-2