UPUTSTVO ZA IZRADU RADOVA Authors instructions

Rukopisi prijavljeni za časopis “Economics” mogu biti stručni i naučni radovi koji sadrže originalne praktične ili teorijske rezultate samih autora, a koji su od interesa za širi skup stručnjaka u području iz koga je rad.

Radovi koji ne budu napisani u skladu sa Tehničkim uputstvom, vratiće se autorima na tehničku korekciju, a sve u skladu sa određenim vremenskim rokovima. Uredništvo zadržava pravo da tekstove koji ne odgovaraju kriterijima Tehničkog uputstva vrati autoru, odnosno da radove u potpunosti prilagodi propozicijama casopisa Economics. Radove treba, po pravilu, napisati na srpskom i engleskom jeziku.

CLICK HERE TO DOWNLOAD EDITORIAL POLICY OF ECONOMICS JOURNAL

Na recenziju se primaju isključivo radovi koji su pripremljeni u skladu sa tehničkim uputstvom za pisanje naučnih radova koje je propisano od strane Oikos instituta iz Bijeljine. Tehničko uputstvo za pisanje naučnih radova je isto i za prijavljivanje novih radova i za konačne verzije prihvaćenih radova. Tehničko uputstvo za pisanje naučnih radova treba shvatiti doslovno, kako bi se obezbedio visok kvalitet objavljenih radova.

Za časopis “Economics” se prijavljuju radovi čiji sadržaj nije prije saopšten, objavljen ili na drugi način prikazan. Prijavljeni radovi moraju sadržati originalne naučne, stručne ili primenjene rezultate samih autora. Objavljeni rezultati ni na koji način ne smiju povrijediti autorska prava drugih pojedinaca ili organizacija. Iako se svi radovi recenziraju, sami autori odgovaraju za pravo objavljivanja, originalnost i kvalitet radova.

Konačnu odluku o objavljivanju članaka kao i redoslijed članaka, određuje Uredništvo časopisa Economics.