POZIV ZA VII-MI INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM “DIGITALNI KONCEPT U ULOZI KREATIVNE EKONOMIJE”

baner-1
Oikos Institut – Istraživački centar, iz Bijeljine

www.oikosinstitut.org

Organizuje 16. maja, 2019. godine, iz ciklusa Nove ekonomije

VII tradicionalni naučni simpozijum
na temu:

“Digitalni koncept u ulozi Kreativne ekonomije“

Pomoćna tema:

Efekti digitalne i kreativne turističke privrede


Osnovni cilj simpozijuma je sagledavanje i analiza uticaja digitalnog koncepta u ulozi kreativne ekonomije Kreativne ekonomije

Kompanije koje digitalni koncept  zauzeće bolju tržišnu poziciju, njihovo ekonomisanje biće kreativnije, što će im pomoći da maksimiraju svoj profit,   danas je to pravilo uspješnih preduzeća na turbulentnom svjetskom trţištu.

Kreativnost   u rješavanju problema podrazumjeva neprestano unapređivanje poslovanja kroz generisanje novih ideja i praktiĉnih naĉina obavljanja poslova  u cilju rešavanja problema i zadobijanje konkurentske prednosti.

Kreativne ekonomije potrebne su kreatorima savremenih politika iz razloga njihove nesumnjive važnosti u razvoju i osiguranju poslovnih aktivnosti, te njihov uticaj na unapređenje ekološke zaštite i smanjenju rizika u narušavanju klimatskih promjena.

Digitani koncept  predstavljaja nove tehnologije, koje podrazumijevaju  nove i pametnije načine obavljanja poslova, nove metode upravljanja, nove poslovne sisteme i nove usluge.

Naravno u ukunim ekonomskim odnosima neizostavna je i kreativna Turistička privreda, uz pomoć digitalnih tehnologija koje su danas raznovrsne. Takva privreda polučiće bolje efekte i doprinjeće ukupnom rastu Nacionalne ekonomije što i jeste cilj svakog društva.

Zato osnovna tema ovog skupa i njena pomoćna, izazov su za svako društvo pogotovo u novije vrijeme, slijedeći prakse naprednih ekonomija koje su značajno napredovale u ovom pravcu, rezultirajući kao Kreativna zemlja, mislimo na Australiju i njenu Kreativnu ekonomiju. Ovo se može smatrati kao izazov paradigmatičnosti Nove ekonomije, koji zapravo treba da bude putokaz savremenom biznisu. Današnji biznis treba da koristi znanje i inovacije, u cilju maksimiranja  svog profita, u zamršenom ali vrlo izazovnom svijetu ekonomije.

Naučni skup Nova ekonomija, u organizaciji Oikos instituta, kategorisan je od strane nadležnog ministarstva, sa 11 bodova skup Republičkog značaja.

Rad naučnog skupa biće plenaran, s ciljem da se ostvari puna interdisciplinarnost i intenzivna interakcija različitih istraživačkih disciplina, kao stavova i mišljenja autora, različite stručne i idejne provenijencije.

 Neposredni cilj simpozijuma je da adekvatno razumjevnje inovacija i reformi u ekonomiji i promjena koje one donose, i da, koristeći znanje i inovacije, pruži konkretne ideje i praktična  rješenja za bolje i efikasnije poslovanje. Na skupu će se raditi putem video linka koristeći Skype izlaganje, kao i saopštenjima prijavljenih i pripremljenih radova.  Dozvoljena su  pitanja, odgovori na ista u vezi sa saopštenjima, vodiće se plenarna rasprava,  rad okruglih  stolova i sesije za potrebe studenata.

Naziv rada, apstrakt i ključne riječi potrebno je dostaviti na:

e-mail: novi.economics.institut@gmail.com do 01.5.2019. godine.

Rok za dostavu kompletnih radova je 01.5.2019 .

Ili logovanjem na platformu http://economicsrs.com/index.php/economicus/login

Instrukcija za plaćanje kotizacije PDF

Odabrani radovi koji prođu anonimno dvostruko recenziranje, a budu ispunjavali zahtjeve Scopusa i ESCI u skladu sa pravalima pisanja i citiranja, poštujući i dogovor sa autorima, biće objavljeni kod istog časopisa.

Ostali radovi  po uslovima iz časopisa  biće objavljeni u tematskom broju časopisa Economics.

http://mnje.com/

esciscopus

           Montenegrin Journal of Economics  Scopus

http://economicsrs.com/index.php/economicus

                  https://content.sciendo.com/view/journals/eoik/eoik-overview.xml

 “Economics”.

economics

Simpozijum će se održati u Sutomore Hotel  “SATO”   https://satoresort.com/     Bar, Crna Gora.

Program počinje registracijom učesnika 16. maja, 2019. godine, u devet časova, a završava se istog dana u večernjim časovima.

Iznos kotizacije za učešće u radu Simpozijuma iznosi 80 E, uplaćuje se na žiro -račun Oikos instituta (5550000004916269), Nova Banka, filijala Bijeljina, najkasnije do 15.3.2019. godine.

Kotizacija ne obuhvata smještaj učesnika skupa, kao ni troškove prevoza.

Učesnicima ovog simpozijuma biće uručeni sertifikati koje će uraditi oganizator skupa.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefonskog broja
+387(0) 55 423 183      +387 65 511 328.

 

1

INVITATION FOR VII-MI INTERNATIONAL SYMPOSIUM “DIGITAL CONCEPT IN THE PART OF CREATIVE ECONOMY

Payment instruction quota

2 Plenary speakers
Plenarni govornici
3 Sponsors
Sponozori
4 Symposium Secretary
Sekretar simpozijuma
5 Organizational board
Organizacioni odbor
6 Scientific board
Naučni odbor

Agenda 2019

zemljeoikos