8. Međunarodna naučna konferencija “Oikos instituta” održana 23. 10. 2020. godine