Erasmus+ 2022

Aplikacija Erasmus+, februar 2022, konzorcijum od 10 učesnika (Poljska, Italija, BiH, Montenegro, Albanija) ERASMUS+ Proposal, february 2022

Read more

ECSEL-RIA ECSEL Research and innovation action – HORIZON 2020

Oikos Institut-Istraživački centar iz Bijeljine, zajedno sa svojim partnerima Technical University of Gabrovo (Bulgaria)  i  Faculty of business and tourism (Montenegro) aplicirao je za drugi projekat Horizon 2020 na temu: ECSEL-RIA ECSEL Research and innovation action. Aplikacija sa svojim brojem koji smo dobili, uredno je prihvaćena od strane EU sa sjedištem u Briselu. Ovo je aplikacija za prvu fazu projekta, čiji rok

Read more

Projekat Švajcarske ambasade-Grantovi za male akcije

Tema: Ekonomski okvir-Alternativni (keynesijanski) antikrizni i politekonomski menadžment: podsticanje proizvodnje, zaposlenosti i privrednog rasta u kratkom roku u RS i BiH Institucija: Švajcarska ambasada u BiH Datum apliciranja na projekat 15.03.2017. godine.

Read more

Konkurs ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske

Javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti turizma u 2016. godini Naziv projektnog prijedloga: Uticaj turističke privrede na rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) Republike Srpske Partner: Fakultet za biznis i turizam, Budva, Crna Gora Datum apliciranja: 26.07.2016. godine

Read more