POZIV ZA V INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM NOVA EKONOMIJA

poziv_2017

 Oikos Institut – Istraživački centar iz Bijeljine (organizator) i Imperial Consortium of Research and Development, P.O Box:116974 Dubai, United Arab Emirates (suorganizator), Some previously arranged events here: http://imperialconference.com http://icseca.webs.com/ http://cpmf15.webs.com/ http://biocomp.webs.com/ http://smicconf.webs.com/ http://eeeconf.webs.com/ http://confs.naturalspublishing.com/icpas2017/ http://hssdconf.webs.com/ zajedno organizuju dana 09.juna 2017 godine iz ciklusa Nove ekonomije V tradicionalni naučni skup na temu:   “Savremeno poslovanje i digitalni razvoj“ Osnovni cilj simpozijuma

Read more

I internacionalni naučni simpozijum

ne

I internacionalni naučni skup “Uloga i značaj nove ekonomije” PROGRAM RADA SIMPOZIJUMA 08:30-09:30 Dolazak i registracija učesnika 09:30-11:00 Plenarna sekcija 1) Prof. dr Petar Đukić, Tehnološko-Metalurški fakultet Beograd NOVA EKONOMIJA I DRUŠTVO ZASNOVANO NA ZNANJU U SVJETLU KONCEPTA ODRŽIVOG RAZVOJA 2) Prof. dr Goran Popović, Ekonomski fakultet Banja Luka PROBLEMI I IZAZOVI NA PUTU EKONOMSKOG OPORAVKA 3) Doc. dr Zoran

Read more

Poziv za III internacionalni simpozijum Nova ekonomija

ne2014

III internacionalni simpozijum NOVA EKONOMIJA: STRATEGIJA RAZVOJA REALNOG SEKTORA U USLOVIMA GLOBALNE EKONOMSKE I FINANSIJSKE KRIZE   S obzirom na aktuelnost problematike ekonomske i finansijske krize, Oikos institut iz Bijeljine, 30.-31. oktobra i 01. novembra 2015. godine, organzuje III internacionalni simpozijum na temu: NOVA EKONOMIJA 2015: Strategija razvoja realnog sektora u uslovima globalne ekonomske i finansijske krize Cilj Simpozijuma je

Read more

Poziv za IV internacionalni simpozijum Nova ekonomija

IV internacionalni simpozijum NOVA EKONOMIJA PRODUŽETAK GLOBALNE EKONOMSKE I FINANSIJSKE KRIZE ILI PRIJETEĆA NOVA RECESIJA S obzirom na aktuelnost problematike ekonomske i finansijske krize, Oikos institut iz Bijeljine, 26. i 27. maja 2016. godine, organzuje IV internacionalni simpozijum na temu: NOVA EKONOMIJA 2016: Produžetak globalne ekonomske i finansijske krize ili prijeteća nova recesija Cilj Simpozijuma je sagledavanje fenomena ekonomske i

Read more
1 2