Poziv za IV internacionalni simpozijum Nova ekonomija

nelogo2016

IV internacionalni simpozijum

NOVA EKONOMIJA

PRODUŽETAK GLOBALNE EKONOMSKE I FINANSIJSKE KRIZE ILI PRIJETEĆA NOVA RECESIJA

S obzirom na aktuelnost problematike ekonomske i finansijske krize, Oikos institut iz Bijeljine, 26. i 27. maja 2016. godine, organzuje IV internacionalni simpozijum na temu:

NOVA EKONOMIJA 2016:
Produžetak globalne ekonomske i finansijske krize ili prijeteća nova recesija

Cilj Simpozijuma je sagledavanje fenomena ekonomske i finansijske krize, odnosno njenih negativnih efekata na globalnu ekonomiju. Rad naučnog skupa biće plenaran, s ciljem da se ostvari puna interdisciplinarnost i intenzivna interakcija različitih istraživačkih disciplina, stavova i mišljenja, lociranja i razumijevanja problema, zatim iznalaženja rješenja rješavanja. Rad skupa biće raspoređen na plenarnu raspravu, saopštavanje radova, vođenje rasprave, okrugli stolovi i sesija za studente.

Naziv teme naučnog rada i apstrakt je potrebno dostaviti putem e-mail-a novi.economics.institut@gmail.com do 15. marta 2016. godine. Rok za dostavu kompletnih radova je 20. april 2016. godine. Svi radovi koji prođu anonimno duplo recenziranje u dogovrou sa autorima biće objavljeni u Economics časopis za ekonomsku teoriju i analizu, kao tematski broj.

Simpozijum će se održati u Bijeljini osim ako Kolegij ne donese drugačiju odluku. Program počinje registracijom učesnika 26. maja 2016. godine u jutrnjim časovima, a završava se narednog danau večernjim časovima.

Iznos kotizacije za učešće u radu Simpozijuma iznosi 50 KM i uplaćuje se na žiro-račun Oikos instituta (5550000004916269, Nova Banka, filijala Bijeljina) najkasnije do 25. septembra 2016. godine u 09:00, a završava se narednog dana u večernjim časovima. Kotizacija ne obuhvata smještaj učesnika skupa, kao ni troškove prevoza.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefonskog broja +387(0) 55 423 183 i +387 65 511 328.