ECONOMICS, br.1 – POZIV AUTORIMA ZA SLANJE NAUČNIH RADOVA

Obaještavamo sve zainteresovane autore da je u toku prikupljanje naučnih radova za časopis Economics, broj 1. Naučni radovi se  moraju dostaviti do 01.10.2013. godine, putem e-mail-a economics.oikos.institut@gmail.com, u skladu sa tehničkim uputstvom za izradu radova koje je propisano od strane Oikos instituta iz Bijeljine. Zajedno sa radom, na e-mail, potrebno je dostaviti i popunjen elektronski obrazac za prijavu rada.

U periodu od 2.10. do 15.10. 2013. godine, radovi će se pregledati, lektorisati i recenzirati, a od 16.10. do 31.10. 2013. godine, samo oni radovi, koji prođu anonimne recenziranje od strane kompetentnih recenzenata, pripremiće se za objavu.

Časopis Economics treba da se štampa 15.11.2013. godine. Svaki autor rada dobiće po jedan primjerak časopisa Economics.

 

Napomena:

Radovi koji ne budu napisani u skladu sa Tehničkim uputstvom, vratiće se autorima na tehničku korekciju, a sve u skladu sa određenim vremenskim rokovima. Uredništvo zadržava pravo da tekstove koji ne odgovaraju kriterijima Tehničkog uputstva vrati autoru, odnosno da radove u potpunosti prilagodi propozicijama casopisa Economics i standardima srpskog (bošnjačkog, hrvatskog) književnog jezika, odnosno stranog jezika.

Konačnu odluku o objavljivanju članaka kao i redoslijed članaka, određuje Uredništvo časopisa Economics.

Ovo je prvi primjerak časopisa Economics. Pozivamo Vas na saradnju, da pišete i objavljujte svoje radove. Na raspolaganju vam je Redakcija Časopisa.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *