ECONOMICS, br.1 – ZAKLJUČEN POZIV ZA SLANJE NAUČNIH RADOVA

Dana 01.10.2103. godine, zaključen je poziv autorima za slanje naučnih radova za prvi broj časopisa “Economics”. Svi naučni radovi koji su pristigli u naučnu redakciju časopisa “Economic” će se pregledati, lektorisati i recenzirati u periodu od 2.10. do 15.10.2013. godine, a u periodu od 16.10. do 31.10.2013. godine, samo oni radovi koji prođu anonimno recenziranje od strane kompetentnih recenzenata, pripremiće se za objavu.

Časopis Economics treba da se štampa 15.11.2013. godine. Svaki autor rada dobiće po jedan primjerak časopisa Economics.

 

Napomena:

Radovi koji ne budu napisani u skladu sa Tehničkim uputstvom, vratiće se autorima na tehničku korekciju, a sve u skladu sa određenim vremenskim rokovima. Uredništvo zadržava pravo da tekstove koji ne odgovaraju kriterijima Tehničkog uputstva vrati autoru, odnosno da radove u potpunosti prilagodi propozicijama casopisa Economics i standardima srpskog (bošnjačkog, hrvatskog) književnog jezika, odnosno stranog jezika.

Konačnu odluku o objavljivanju članaka kao i redoslijed članaka, određuje Uredništvo časopisa Economics.

Saljite nam naučne radove za naredni broj časopisa “Economics”.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *