I internacionalni naučni simpozijum

I internacionalni naučni skup “Uloga i značaj nove ekonomije”

PROGRAM RADA SIMPOZIJUMA

08:30-09:30
Dolazak i registracija učesnika

09:30-11:00
Plenarna sekcija

1) Prof. dr Petar Đukić, Tehnološko-Metalurški fakultet Beograd
NOVA EKONOMIJA I DRUŠTVO ZASNOVANO NA ZNANJU U SVJETLU KONCEPTA ODRŽIVOG RAZVOJA

2) Prof. dr Goran Popović, Ekonomski fakultet Banja Luka
PROBLEMI I IZAZOVI NA PUTU EKONOMSKOG OPORAVKA

3) Doc. dr Zoran Mastilo, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
SUKOBLJENE ŠKOLE EKONOMSKOG MIŠLJENJA

Rad u sesiji

11:00-11:20
Prof. dr Marko Šarčević
MEĐUZAVISNOST STEPENA KORIŠTENJA KAPACITETA I OSTVARENE
DOBITI U PREDUZEĆU

11:20-11:40
Prof. dr Miladin Jovičić; Dejan Gračanin, dipl. ek.
GRANICE FENOMENA GLOBALIZACIJE

11:40-12:00
Doc. dr Vitomir Starčević
RIZICI OD BITNOG UTICAJA NA KREDITNI BONITET PREDUZEĆA

12:10-13:10
Pauza za ručak

13:20-13:40
Doc. dr Slobodan Subotić
MJERENJE RIZIKA KREDITNOG PORTFOLIJA

13:40-14:00
Dr Vladan Nastić
“MADE IN” ILI “MADE BY” U GLOBALNOJ EKONOMIJI – ŠTA JE
RJEŠENJE ZA NACIONALNU EKONOMIJU I IZVOZNO BRENDIRANJE

14:40-14:20
Ognjen Zupur, dipl. ek.
ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNA FUNKCIJA KAO OKOSNICA
TEHNOLOŠKIH INOVACIJA

14:20-14:40
Pauza za kafu

14:40-15:00
Mr Biljana Stanivuk
UTICAJ FISKALNE POLITIKE NA EKONOMSKE TOKOVE
U BOSNI I HERCEGOVINI

15:00-15:20
Boriša Stevanović, dipl. ek
METODE MJERENJA KAMATNOG RIZIKA

15:20-15:40
Cvijetin Maletić, dipl. ek.
POSLOVNA INTELIGENCIJA

15:20-16:00
Zaključci

 

ZBORNIK APSTRAKTA BR. 1.pdf

 

600px-amblem_republike_srpske
Pokrovitelj:
MINISTARSTVO NAUKE I TEHNOLOGIJE U VLADI REPUBLIKE SRPSKE