II internacionalni naučni skup

II internacionalni naučni skup

“Zapošljavanje i privredni razvoj, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine”

Datum održavanja skupa:15.10.2014.godine.

PROGRAM RADA SKUPA

08:30-09:30
Dolazak i registracija učesnika

09:30-11:00
Plenarna sekcija

1) Prof. dr Goran Popović, Ekonomski fakultet Banja Luka
PROBLEMI I IZAZOVI NA PUTU UBRZANIJEG PRIVREDNOG RASTA I VEĆEG ZAPOŠLJAVANJA

2) Doc. dr Zoran Mastilo, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
KENZIJANSKA ŠKOLA KAO RJEŠENJE ZA OPORAVAK NACIONALNE EKONOMIJE

Rad u sesiji

11:00-11:20
Prof. dr Marko Šarčević
ZNAČAJ KONTROLE CIJENA PRIRODNIH MONOPOLA ZA POTROŠAČE

11:20-11:40
Prof. dr Zoran Lukić, Dragana Došenović, Slađenko Galić;
ORGANIZACIONE STRUKTURE I HODOGRAM  DOKUMENTACIJE I AKTIVNOSTI

11:40-12:00
Igor Ferjan,

ZNAČAJ INSTITUCIJA & STRATEGIJA EKONOMSKOG RAZVOJA BiH
12:10-13:10
Pauza za ručak

13:20-13:40
Dragan Zarić

UPRAVLJANJE RIZICIMA PLASMANA REZERVI OSIGURAVAČA  U BOSNI I HERCEGOVINI

13:40-14:00
Prof.dr Zoran Lukić, Dragana Došenović
EMOCIONALNA INTELGENCIJA U LIDERSTVU

14:40-14:20
Branko Prodanović,
MOGUĆNOSTI IMPLEMENTACIJE TQM SISTEMA U SERIJI STANDARDA ISO 9000
14:20-14:40
Pauza za kafu

14:40-15:00
Spasenija Mirković,
INFLACIJA I DRŽAVNO UPRAVLJANJE NOVČANOM  MASOM

15:00-15:20
Aleksandar Timotić,
KATASTROFALNI RIZICI U BOSNI I HERCEGOVINI I SRBIJI SA POSEBNIM OSVRTOM NA POPLAVE

15:20-16:00
Zaključci

ZBORNIK APSTRAKTA BR. 2.pdf

Pokrovitelj:
MINISTARSTVO NAUKE I TEHNOLOGIJE U VLADI REPUBLIKE SRPSKE