KORISNI LINKOVI

Svjetska banka

Međunarodni monetarni fond (MMF – IMF)

Svjetski ekonomski forum (Weforum)

Cato institut

Ekonomski institut Banja Luka

Ekonomski institut Bijeljina

Centralna banka BiH

Ministarstvo finansija i trezora BiH

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH (DEP)

Spoljnotrgovinska komora BiH

Agencija za rad i zapošljavanje BiH

Vlada Republike Srpske

Privredna komora Republike Srpske

Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske

Banjalučka Berza

Republički zavod za statistiku Republike Srpske

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske

Ministarstvo finansija Republike Srpske

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina

Ekonomski fakultet Brčko

Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo – Pale

Ekonomski fakultet Banja Luka

Ekonomski fakultet Sarajevo

Ekonomski fakultet Subotica

Ekonomski fakultet Beograd

Ekonomski fakultet Zagreb

Fond PIO Republike Srpske

Federalni zavod PIO/MIO

Nova banka Bijeljina

NLB – Razvojna banka

Grad Bijeljina