NAŠA DJELATNOST

Naša djelatnost je da kontinuirano razvijamo kapacitete za pružanje istraživačkih i konsultantskih servisa za poslovni i javni  sektor. U poslovnom sektoru Oikos institut je orijentisan na projekte privatizacije, proizvodnog, tržišnog, tehnološkog i finansijskog restrukturiranja, inovativne oblike upravljanja ljudskim resursima,  znanjem i vrijednošću kompanija.  U javnom sektoru fokusirani smo na makroekonomske analize, razvojne projekte, tranzicione reforme, konkurentnost industrijskih i sektorskih politika za potrebe raznih državnih i privrednih organizacija, studije izvodljivosti, i inovativne forme finansiranja i upravljanja projektima za potrebe lokalnih zajednica.

 

Djelatnosti Oikos instituta u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu su:

  • Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama;
  • Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija;
  • Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mjenja;
  • Izrada i trgovina perifernim jedinicama i softverom;
  • Štampanje novina;
  • Ostalo štampanje;
  • Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti;
  • Ostale uslužne djelatnosti koje se odnose na informacione tehnologije i računare;
  • Trgovina na veliko i malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima.