O NAMA

Oikos institut d.o.o. Bijeljina osnovan je aprila mjeseca 2013. godine, za sada je najmlađa naučno-istraživačka institucija u Republici Srpskoj.

Cilj Instituta je da okupi sve naučne talente koji imaju smisla za naučno-istraživački rad, a koji će kroz projekte realizovati svoje vizije, ideje i pamet. Zamisao je da projekti i strategije podpomognu stabilizaciju makroekonomskih pokazatelja posurnulih privreda u regionu. Ovaj Institut koristiti će se ekspertskim analizama, investicionim programima, pripremaće studije izvodljivosti i mnoge druge projekate, kao i konsultantske usluge.

Podjednako ćemo tretirati makroekonomske projekte, koje ćemo realizovati na području Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije, kao i projekte i studije na mikroekonomskom nivou u saradnji sa preduzećima svih veličina i iz svih privrednih oblasti i industrijskih grana. Takođe, Institut će se angažovati na projektima vezanim za ekonomska i socijalna pitanja od šireg društvenog interesa, od nivoa opština, preko regiona, do nivoa države. Institut će angažovati dokazane eksperte koji su učestvovali u međunarodnim istraživačkim projektima i studijama.

Oikos institut d.o.o. Bijeljina djelovaće na otvorenom tržištu, a pružaće naučne, stručne i konsultantske usluge za klijente iz raznih privrednih oblasti i socijalnog sektora. Prioritet Instituta su projekti vezani za tranziciju privrednog sistema, posebno privatizaciju, aktivnosti na izradi studija ekonomskog i socijalnog razvoja, te pružanje konsultantskih usluga na obnovi privrede i političko-teritorijalnih zajednica.

Oikos institut d.o.o. Bijeljina trudiće se da bude savremeno opremljen, kako bi konkurisao drugim naučno-istraživačkim organizacijama, a prvenstveno će voditi računa o odabiru stručnih i iskusnih kadrova. Institut ima ambiciju razvijati mrežu i uspostavljati poslovno-tehničku saradnju sa vanjskim saradnicima i drugim institutima, kao i Privrednom komorom. Ono za šta ćemo se zalagati, jeste, angažovanje eksperata iz raznih oblasti, koji će biti od velike pomoći u stvaranju pozitivnog imidža o Institutu, a ujedno će doprinjeti razvoju Instituta. Institut ima ambiciju da organizuje bogatu biblioteku i savremeni informacioni sistem. Pored ovih aktivnosti, Institut će nastojati da uspostavi prijateljske odnose sa visokoškolskim ustanovama i naučnim radnicima u cilju organizovanja zajedničkih naučnih skupova, seminara i konferencija.

Програм Рада Института
PIC Number