Rješenje o upisu OIKOS instituta u registar Naučnih instituta kod nadležnog Ministrarstva

Institut je ovlašten za vještačenja ekonomsko finansijske struke:

rjesenjeproof-of-registration