IZJAVA O ORIGINALNOSTI RADA

Časopis “Economics” objavljuje na svom sajtu jasnu i dosljednu Izjavu o originalnosti rada.

U oblasti publikovanja i autorstva, od važnosti je da svaki publikovani članak sadrži spisak referenci i instituciju – ukoliko postoji – koja je finansijski podržala sprovedeno istraživanje. Članak ne smije biti plagijat, niti smije sadržati krivotvorene podatke. Takođe, zabranjeno je objavljivanje istih istraživanja u više od jednog časopisa.

OVDE PREUZMITE OBRAZAC ZA IZJAVU O ORIGINALNOSTI RADA

CLICK HERE TO DOWNLOAD LICENCE TO PUBLISH

Odgovornosti autora:

Svi autori moraju značajno doprinjeti istraživanju. Autori su u obavezi da potpišu izjavu da su sva istraživanja u podnijetom rukopisu originalna i da se priznaju i navode sadržaji reprodukovani iz drugih izvora. Uz to, autori treba da potvrde da su svi podaci navedeni u članku pravi i autentični, i da – u slučaju potrebe – obezbede opoziv članka ili ispravke grešaka. Autori treba da potvrde da rukopis podnet na recenziranje nije u postupku recenziranja niti je prihvaćen za objavljivanje u bilo kom drugom časopisu.

Osim autora, odgovornost za originalnost prijavljenih radova snosiće i recenzenti i urednik.

Odgovornosti recenzenata:

Kroz objektivno i pravovremeno recenziranje podnijetih rukopisa, recenzenti treba da doprinesu procesu odlučivanja i da pomognu unapređivanju kvaliteta publikovanog članka. Recenzenti ne smiju biti u sukobu interesa u odnosu na istraživanje, autore i/ili finansijere istraživanja. Od recenzenata se očekuje da upozore urednika na bilo koji publikovani ili podnijeti sadržaj koji je suštinski sličan rukopisu koji se recenzira. Recenzenti treba da ukažu na relevantan publikovani rad koji u rukopisu nije citiran. Recenzirani članci trebaju biti tretirani kao povjerljivi. Rukopisi ne smiju biti zadržani, niti kopirani.

Odgovornost urednika:

Od urednika se očekuje da u obavljanju svojih dužnosti djeluje na uravnotežen, objektivan i pošten način, ne diskriminišući autore po bilo kom osnovu. Urednik ima potpunu odgovornost i ovlašćenje da neki članak odbije/prihvati. Urednik ne treba da bude ni u kakvom sukobu interesa s člancima koje odbacuje/prihvata. Članak se prihvata kada je osnovano siguran. Kada se pronađu greške, urednik objavljuje ispravku ili opoziv članka. Urednik je odgovoran za očuvanje anonimnosti recenzenata. U slučaju pritužbi etičke ili konfliktne prirode, urednik treba da usvoji i sprovodi prihvatljive procedure koje su u skladu sa politikama i procedurama odnosnog društva. Autorima treba biti pružena mogućnost da se odazovu na bilo koju pritužbu.