Izvršena kategorizacija naučnog skupa “Nova ekonomija” od strane Ministarstva nauke i tehnologije RS

Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji Oikos instituta,

želimo Vas obavjestiti da je konačno Ministarstvo nauke i tehnologije RS (nadležno Ministarstvo), izvršilo kategorizaciju i klasifikaciju naučnog skupa “Nova ekonomija”koji je u organizaciji Instituta.

Institut tradicionalno do sada peti put održava naučni skup,  o svom trošku, a sve u cilju davanja naučnog doprinosa globalnoj nauci.
Ponosni smo na činjenicu,  da je  naš skup u istoj kategoriji kao i naučni skup koji organizuje Ekonomski fakultet u Banjoj luci i Ekonomski fakultet na Palama. To su prestižni fakulteti sa mnogo jačom logistikom i većom tradicijom, od tradicije Instituta, ali naš marljivi rad i velika upornost obezbijedila nam je istu kategoriju. To nije bilo lako.
Da ne pominjemo neke fakultete državne Ekonomskog usmjerenja,  čiji skupovi uopšte nisu kategorisani, iako za to imaju svu potrebnu logistiku, ima ih više.

Dakle rad i samo rad,  garancija su uspjeha.

Ovim putem želimo da se zahvalimo komisiji nadležnog Ministarstva, koja je u svojoj analizi prepoznala da Oikos institut iz Bijeljine i njegov naučni skup “Nova ekonomija” zavređuje republičku pažnju.
S poštovanjem!
Prof. dr Zoran Mastilo
Direktor

potvrda