Konkurs ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske

Javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti turizma u 2016. godini
Naziv projektnog prijedloga: Uticaj turističke privrede na rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) Republike Srpske
Partner: Fakultet za biznis i turizam, Budva, Crna Gora
Datum apliciranja: 26.07.2016. godine