Makroekonomija Republike Srpske

Makroekonomija Republike Srpske

 

O REPUBLICI SRPSKOJ

Površina: 24.641 km2 ili 49% teritorije Bosne i Hercegovine.
Glavni grad: Glavni grad RS je Istočno Sarajevo, a najveći grad Banja Luka, koja sa više od 200.000 stanovnika, predstavlja   administrativni, privredni i kulturni centar Republike Srpske.
Stanovništvo (2011. godina, procjena): 1.429.668
Službeni jezik: srpski, bošnjački, hrvatski
Službeno pismo: ćirilica, latinica
Valuta: Konvertibilna Marka (KM), Mađunarodna bankarska šifra (ISO code) – BAM, 1 Konvertibilna Marka = 100 Feninga, 1 EUR = 1,95583 BAM
Političko uređenje: Republika Srpska je parlamentarna republika
Teritorijalno uređenje: 57 opština i šest gradova

Republici Srpskoj pripadaju bogati, ali razuđeni prirodni resursi, koji predsatvljaju ključni faktor u njenom sadašnjem i budućem razvoju, kao i u ekonomsko-geografskom oblikovanju. U najvažnije prirodne potencijale spadaju: poljoprivredno zemljište, šumski kompleksi, hidro-klimatski uslovi, te rudni i mineralni resursi, koji uz privrednu strukturu i izgrađene kapacitete na prostoru Republike Srpske predstavljaju dobru osnovu za dalji uspješan razvoj.

U privrednom sistemu najznačajnije mjesto svakako, pripada industriji koja predstavlja glavni segment u strategiji dugoročnog društveno-ekonomskog razvoja. Republike Srpska investitorima nudi brojne mogućnosti ulaganja po veoma povoljnim uslovima: veliki potencijal za razvoj poljoprivrede; izuzetno povoljni uslovi za razvoj termo i hidro energetskog sektora; velika mogućnost obezbjeđenja energije i energenata iz obnovljivih izvora; bogatstvo šumskih kompleksa; rudni i mineralni resursi; veliki turistički potencijali.

OSNOVNI MAKROEKONOMSKI INDIKATORI RS (2008-2012)

screenshot_9

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD REPUBLIKE SRPSKE

 • U 2008. godini zabilježen je značajan rast BDP u RS, kada je realna stopa rasta       BDP iznosila čak 6,2%, dok je u 2009. godini zabilježen negativan trend rasta         od 2,8%, usljed uticaja negativnih efekata svetske ekonosmke krize
 • Tokom 2010. i 2011. godine ostvaren je postepen oporavak privrede RS, te je         evidentiran pozitivan rast BDP RS od 0,8%, nakon čega je 2012. godini                   ostvaren pad realne stope BDP za 1,0%
 • Prema podaciama za 2012. godinu nominalna vrijednost bruto domaćeg                   proizvoda (BDP) u RS iznosila je 8,59 milijardi KM, BDP per capita (BDP po glavi       stanovnika)6.013KM.
 • Bruto domaći proizvod je u prvom2013. godine ostvario pozitivnu stopu rasta           od 0,9%.

BDP (u 000 KM) I BDP per capita (KM) 2008-2012

screenshot_10

STOPA REALNOG RASTA BDP-a (u %) za period 2008. – 2012.

screenshot_11Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srpske

 • U strukturi BDP RS, u 2012. godini, najveće učešće ima sektor trgovine                   (12,2%), zatim poljoprivreda, lov i šumarstvo (9,7%), dok prerađivačka                   industrija u strukturi BDP-a u 2012. godini učestvuje sa 7,8%.

STRUKTURA BDP-a RS U 2012. GODINI

screenshot_12

Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srpske

STUKTURA PRIVREDNIH DRUŠTAVA U REPUBLICI SRPSKOJ

 • Ukupan boj privrednih društava u RS u 2012. godini iznosio je 9.278, a                   strukturu prema veličini čine

–          mikro privredna društva – 7.042

–          mala privredna društva – 1.719

–          srednja privredna društva – 441

–          velika privredna društva – 76

screenshot_13

Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srpske

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA REPUBLIKE SRPSKE

screenshot_14

INFLACIJA U REPUBLICI SRPSKOJ

 • Prosječna godišnja stopa inflacije u 2012. godini, u Republici Srpskoj, iznosila je       2,1%, dok je u istom periodu 2011. godine iznosila 3,9%. Inflacija u BiH je            2012. godini, takođe, iznosila je 2,1%.

screenshot_15

Izvor: Republički zavod za statistiku Republik Srpske i Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

PROSJEČNE PLATE U REPUBLICI SRPSKOJ

 • Prosječna neto plata u proteklih pet godina u Republici Srpskoj iznosila je 791 KM i u ovom periodu prosječna neto plata porasla je za 8,3% – sa  750 KM u 2008. godini na 818 KM u 2012. godini.
 • Prosječna neto isplaćena plata u BiH, u 2012. godini, iznosila je 826 KM (I kvartal 822 KM, II kvartal 827, III kvartal 823 KM, IV kvartal 831 KM)

screenshot_16

Izvor: Republički zavod za statistiku Republik Srpske i Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

STRUKTURA RADNE SNAGE U REPUBLICI SRPSKOJ

Struktura radne snage prema stepenu stručnog obrazovanja u Republici Srpskoj, u septembru 2012. godine, bila je sljedeća:

 • sa visokom stručnom spremom 21,4%
 • sa višom stručnom spremom 5,7%
 • sa srednjom stručnom spremom 42,8%

STRUKTURA RADNE SNAGE PO SEKTORIMA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2012. GODINI

screenshot_17

Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srpske

SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMJENA REPUBLIKE SRPSKE

 • Obim spoljnotrgovinske razmjene Republike Srpske i inostranstva u periodu             2008-2012. godine rastao je po prosječnoj godišnjoj stopi od 7,4%. Obim               robne razmjene Republike Srpske sa svijetom u 2012. godini, u odnosu na               2011. godinu, smanjen je za 4%, dok je u 2011. godini ostvaren rast od 15%.
 • U periodu od 2008. do 2012. godine uvoz je nominalno povećan sa 4,14 na             4,48 milijardi KM, odnosno za 8,2%.
 • Izvoz je u istom periodu porastao 1,2 puta, sa 1,92 na 2,37 milijardi KM, ili za         23,5%.
 • Pokrivenost uvoza izvozom u posmatranom periodu povećan je sa 46,3% na           52,9%, odnosno za 14,2%

SPOLJNO TRGOVINSKA RAZMJENA REPUBLIKE SRPSKE (u 000 KM) ZA PERIOD 2008-2012

screenshot_18

Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srpske

VODEĆI PARTNERI REPUBLIKE SRPSKE PREMA OBIMU ROBNE RAZMJENE U 2012. GODINI

screenshot_19

Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srpske

 

IZVOR: PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE