ORGANIZACIONI ODBOR 7-TOG INTERNACIONALNOG SIMPOZIJUMA “DIGITALNI KONCEPT U ULOZI KREAIVNE EKONOMIJE“

baner

Organizacioni odbor:

 

 • dr Zoran Mastilo
 • dr Aleksa Milojević
 • dr Božidar Stavrić
 • dr Šefkija Berberović
 • dr Marko Šarčević
 • Daliborka Dragić
 • Ana Pantić
 • Đorđe Krbanjević
 • Dejan Mastilo
 • Dragana Đogo
 • Slavko Jolović