POZIV AUTORIMA ZA SLANJE NAUČNIH RADOVA ECONOMICS BROJ 9, DECEMBAR 2017

Radove za časopis Economics br. (9) Decembar 2017. godine, autori mogu dostavljati do 01. Novembra, 2017. godine.

Radove treba dostavljati na email novi.economics.institut@gmail.com dvojezično (srpska i engleska varijanta) u skladu sa tehničkim upustvom koje propisuje ovaj časopis.

Molimo autore da uredno popune obrazac prijave i odgovarajuću izjavu.

Svi potrebni obrasci nalaze se na sajtu Instituta.

Obrasci za prijavu