POZIV AUTORIMA ZA SLANJE NAUČNIH RADOVA ECONOMICS BROJ 9, DECEMBAR 2017

poziv_autorima_br9a

Radove za časopis Economics br. (9) Decembar 2017. godine, autori mogu dostavljati do 01. Novembra, 2017. godine.

Radove treba dostavljati na email novi.economics.institut@gmail.com dvojezično (srpska i engleska varijanta) u skladu sa tehničkim upustvom koje propisuje ovaj časopis.

Molimo autore da uredno popune obrazac prijave i odgovarajuću izjavu.

Svi potrebni obrasci nalaze se na sajtu Instituta.

Obrasci za prijavu