Poziv na 6-TI INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM “INOVACIJE, REFORME I MODERNO POSLOVANJE”

6-simpo_page_cover

Oikos Institut – Istraživački centar, iz Bijeljine
www.oikosinstitut.org

 

Organizuje 24. maja, 2018. godine, iz ciklusa Nove ekonomije

VI tradicionalni naučni simpozijum
na temu:

Inovacije, reforme i savremeno poslovanje


Osnovni cilj simpozijuma je sagledavanje i analiza uticaja inovativnih i reformskih procesa na savremeno poslovanje.

Kompanije koje forsiraju inovacije i inovativnost zauzeće bolju tržišnu poziciju, što će im pomoći da maksimiraju svooj profit,   danas je to pravilo uspješnih preduzeća na turbulentnom svjetskom trţištu.

Inovativnost  u rješavanju problema podrazumjeva neprestano unapređivanje poslovanja kroz generisanje novih ideja i praktiĉnih naĉina obavljanja poslova  u cilju rešavanja problema i zadobijanje konkurentske prednosti.

Inovativne kompanije potrebne su kreatorima savremenih politika iz razloga njihove nesumnjive važnosti u razvoju i osiguranju poslovnih aktivnosti, te njihov uticaj na unapređenje ekološke zaštite i smanjenju rizika u narušavanju klimatskih promjena.

Inovacije ne predstavljaju samo nove tehnologije ili nove proizvode, one podrazumevaju  nove i pametnije načine obavljanja poslova, nove metode upravljanja, nove poslovne sisteme ili nove usluge.

Kao rezultat interakcije inovativnosti i globalizacije, nastao je koncept inovacionog menadžmenta i inovacionih sistema kao odgovor na sve izraženije zahtjeve za ostvarivanje konkurentnosti inovacionih procesa u vidu sve većeg značaja i neospornog uticaja relevantnih eksternih faktora. Zato tema ovog skupa, kao izazov paradigmatičnosti Nove ekonomije, treba da odredi putokaz savremenom biznisu. Današnji biznis treba da koristi znanje i inovacije, u cilju maksimiranja  svog profita, u zamršenom ali vrlo izazovnom svijetu ekonomije.

Naučni skup Nova ekonomija, u organizaciji Oikos instituta, kategorisan je od strane nadležnog ministarstva, sa 11 bodova skup Republičkog značaja.

Rad naučnog skupa biće plenaran, s ciljem da se ostvari puna interdisciplinarnost i intenzivna interakcija različitih istraživačkih disciplina, kao stavova i mišljenja autora, različite stručne i idejne provenijencije.

 Neposredni cilj simpozijuma je da adekvatno razumjevnje inovacija i reformi u ekonomiji i promjena koje one donose, i da, koristeći znanje i inovacije, pruži konkretne ideje i praktična  rješenja za bolje i efikasnije poslovanje. Na skupu će se raditi putem video linka koristeći Skype izlaganje, kao i saopštenjima prijavljenih i pripremljenih radova.  Dozvoljena su  pitanja, odgovori na ista u vezi sa saopštenjima, vodiće se plenarna rasprava,  rad okruglih  stolova i sesije za potrebe studenata.

Naziv rada, apstrakt i ključne riječi potrebno je dostaviti na:

e-mail: novi.economic.institut@gmail.com do 15.3.2018. godine.

Rok za dostavu kompletnih radova je 15.4.2018 .

Svi radovi koji prođu anonimno dvostruko recenziranje, u dogovoru sa autorima biće objavljeni u tematskom broju časopisa “Economics”.

Simpozijum će se održati u Bijeljini.

Program počinje registracijom učesnika 24. maja, 2018. godine, u devet časova, a završava se istog dana u večernjim časovima.

Iznos kotizacije za učešće u radu Simpozijuma iznosi 50 E, uplaćuje se na žiro -račun Oikos instituta (5550000004916269), Nova Banka, filijala Bijeljina, najkasnije do 15.3.2018. godine.

Kotizacija ne obuhvata smještaj učesnika skupa, kao ni troškove prevoza.

Učesnicima ovog simpozijuma biće uručeni sertifikati koje će uraditi oganizator skupa.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefonskog broja
+387(0) 55 423 183      +387 65 511 328.


Sponzori:

cropped-logo