Poziv za partnere za apliciranje u okviru drugog poziva transnacionalne saradnje Interreg Dunav

Poštovani,

Pozivamo Vas da aplicirate u okviru drugog poziva transnacionalne saradnje Interreg Dunav, vodeći aplikant projekta je opština Jaszbereny (Mađarska), traže se potencijalni partneri iz BiH, koji bi se uključili u svojstvu IPA partnera.
Potrebno je popuniti formular, koji je u prilogu.
Takođe možete pogledati projektne ideje na programskoj web-stranici na sljedećem linku http://www.interreg-danube.eu/calls/project-ideas. Molim Vas da direktno kontaktirate predlagača ukoliko ste zainteresovani za učešće u nekom od opisanih projekata.

Preuzmite formular