PRESENTATIONS 2020

Alberti Celan and Ludovica Lomacci.pptx

Andrej Raspor.pptx

Andrzej Niemiec.pptx

Anthony Orji.pptx

Christer Thornqvist and Jonna Kilstam.pptx

Mythili Kolluru- Vidya Suresh.pptx

Petar Đukić.ppt

Thomas Tom Gillpatrick.pdf