PRIJAVA I DOSTAVA RADOVA

Pozivaju se zainteresovani autori da prijave radove koji prikazuju primjene teorijskih metoda u rešavanju ekonomskih problema, prikaze praktičnih i novih rješenja, rezultate eksperimentalnih istraživanja, realizacije poznatih rješenja na novi način i slično.

Naučni radovi se mogu prijaviti isključivo u elektronskoj verziji. Elektronska verzija naučnog rada se dostavlja putem elektronske pošte. Kompletne naučne radove pripremljene prema tehničkom uputstvu za pisanje naučnih radova treba dostaviti na e-mail adresu novi.economics.institut@gmail.com zajedno sa popunjenim elektronskim obrazcom za prijavu naučnog rada. Po predaji rada dobićete odgovor na e-mail koji vam potvrđuje uspješan prijem vašeg naučnog rada.

OVDE PREUZMITE ELEKTRONSKI OBRAZAC ZA PRIJAVU RADA

Rukopisi prijavljeni za časopis “Economics” mogu biti stručni i naučni radovi koji sadrže originalne praktične ili teorijske rezultate samih autora, a koji su od interesa za širi skup stručnjaka u području iz koga je rad.

Za časopis “Economics” se prijavljuju radovi čiji sadržaj nije prije saopšten, objavljen ili na drugi način prikazan. Prijavljeni radovi moraju sadržati originalne naučne, stručne ili primenjene rezultate samih autora. Objavljeni rezultati u naučnom radu ni na koji način ne smiju povrijediti autorska prava drugih pojedinaca ili organizacija. Iako se svi radovi recenziraju, sami autori odgovaraju za pravo objavljivanja, originalnost i kvalitet radova.

Konačnu odluku o objavljivanju članaka kao i redoslijed članaka, određuje Uredništvo časopisa Economics.