Projekat Švajcarske ambasade-Grantovi za male akcije

Tema: Ekonomski okvir-Alternativni (keynesijanski) antikrizni i politekonomski menadžment: podsticanje proizvodnje, zaposlenosti i privrednog rasta u kratkom roku u RS i BiH
Institucija: Švajcarska ambasada u BiH
Datum apliciranja na projekat 15.03.2017. godine.