Rad prof.dr Zorana Mastila i prof.dr Radmile Čičković dobio pozitivne recenzije

Rad prof.dr Zorana Mastila i prof.dr Radmile Čičković recenziran od strane recenzenata, te kao takav bice izlagan na Internacionalnom naučnom skupu na Kipru  od 19.06 do 20.06.2017.godine.
Zahvaljujemo se recenzentima i organizatoru ovog međunarodnog skupa.

rad_kipar_potvrda