RECENZIRANJE NAUČNIH RADOVA

Da bi se obezbjedio visoki kvalitet publikovanih priloga, časopis “Economics” koristi proces dvostruko anonimnog recenziranja.

Nakon prijema rukopisa, vodeći računa o predmetu podneska, Uredništvo imenuje dva recenzenta. Vraćanje rukopisa autoru na reviziju ne garantuje prihvatanje rukopisa za publikovanje. Konačna odluka Uredništva biće zasnovana na komentarima recenzenata nakon njihovog ponovljenog recenziranja revidiranog rukopisa.

U slučaju koautorskih rukopisa, korespondencija će biti usmjerena na prvog autora, koji je odgovoran za komunikaciju sa koautorima rukopisa u vezi s dobijanjem konačnog rukopisa i potpisivanjem izjava o originalnosti rukopisa i prenosu autorskih prava.

OVDE PREUZMITE OBRAZAC ZA RECENZIJU RADA

CLICK HERE TO DOWNLOAD PEER REVIEW DOCUMENT OF ARTICLES

Kroz objektivno i pravovremeno recenziranje podnijetih rukopisa, recenzenti treba da doprinesu unapređivanju kvaliteta publikovanog članka. Recenzenti ne smiju biti u sukobu interesa u odnosu na istraživanje, autore i/ili finansijere istraživanja. Od recenzenata se očekuje da upozore urednika na bilo koji publikovani ili podneti sadržaj koji je suštinski sličan rukopisu koji se recenzira. Recenzenti treba da ukažu na relevantan publikovani rad koji u rukopisu nije citiran. Recenzirani članci trebaju biti tretirani kao poverljivi. Rukopisi ne smeju biti zadržani, niti kopirani.

Radovi poslati za časopis “Economics” se anonimno recenziraju. Recenzente određuje Uređivački odbor. Poslije recenzija Uređivački odbor obavještava autore da li su njihovi radovi prihvaćeni ili odbijeni. Prihvataju se radovi koji dobiju pozitivnu ocjenu recenzenata; ovi radovi će biti objavljeni u fizičkom i elektronskom obliku.

Nakon procesa recenzije, Uređivački odbor časopisa će Vas e-mail porukom obavjestiti o prihvatanju/neprihvatanju Vašeg rada. Za radove za koje Uređivački odbor bude smatrao da su potrebne izmjene, autorima će e-mail-om biti poslata potrebna uputstva.