Sekretar na 6-tom INTERNACIONALNOM SIMPOZIJUMU “INOVACIJE, REFORME I MODERNO POSLOVANJE”

6-simpo_page_cover

Sekretar simpozijuma:

Đorđe Krbanjević
+387 55 423 183 ; +387 65 411 355
oikos.institut@gmail.com