ECONOMICS, BROJ 6

korica

TEMATSKI BROJ ECONOMICS, BROJ 6 – GODINA 4, BROJ 6, JUN 2016. IV INTERNACIONALNI NAUČNI SIMPOZIJUM NOVA EKONOMIJA PRODUŽETAK GLOBALNE EKONOMSKE I FINANSIJSKE KRIZE ILI PRIJETEĆA NOVA RECESIJA IZDAVAČ “OIKOS INSTITUT” d.o.o. Bijlejina ZA IZDAVAČA Prof. dr Zoran Mastilo Direktor GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK Prof. dr Petar Đukić UREDNIK Vera Vuković, dipl. ek. UREDNIŠTVO BIH: Šefkija dr Berberović, emeritus; Kadrija

Read more

ECONOMICS, BROJ 5

korica

TEMATSKI BROJ ECONOMICS, BROJ 5 – DECEMBAR 2015. III internacionalni naučni simpozijum Nova ekonomija STRATEGIJA RAZVOJA REALNOG SEKTORA U USLOVIMA GLOBALNE EKONOMSKE I FINANSIJSKE KRIZE IZDAVAČ “OIKOS INSTITUT” d.o.o. Bijlejina GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK Prof. dr Petar Đukić, Univerzitet u Beogradu UREDNIK Vera Vuković, dipl. ek. UREDNIŠTVO Šefkija dr Berberović, emeritus; Kadrija dr Hodžić; Branko dr Krsmanović; Aleksandar dr Stojanović;

Read more

ECONOMICS, BROJ 4

economicskorica

ECONOMICS, BROJ 4 – JUN 2015. IZDAVAČ “OIKOS INSTITUT” d.o.o. Bijlejina GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK Prof. dr Petar Đukić, Univerzitet u Beogradu UREDNIK Ivana Cacanović, dipl. ek. UREDNIŠTVO Božidar dr Stavrić, emeritus; Šefkija dr Berberović, emeritus; Danica dr Berberović; Mira dr Šunjić, emeritus; Kadrija dr Hodžić; Branko dr Krsmanović; Pajo dr Panić; Hamid dr Alibašić; Ljubomir dr Trifunović; Nenad dr

Read more

ECONOMICS, BROJ 3

economicskorica

ECONOMICS, BROJ 3 – DECEMBAR 2014. IZDAVAČ “OIKOS INSTITUT” d.o.o. Bijlejina GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK Prof. dr Petar Đukić, Univerzitet u Beogradu UREDNIK Ivana Cacanović, dipl. ek. UREDNIŠTVO Božidar dr Stavrić, emeritus; Šefkija dr Berberović, emeritus; Danica dr Berberović; Mira dr Šunjić, emeritus; Kadrija dr Hodžić; Branko dr Krsmanović; Pajo dr Panić; Hamid dr Alibašić; Ljubomir dr Trifunović; Nenad dr

Read more

ECONOMICS, BROJ 2

economicskorica

ECONOMICS, BROJ 2 – JUN 2014. IZDAVAČ “OIKOS INSTITUT” d.o.o. Bijlejina GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK Prof. dr Petar Đukić, Univerzitet u Beogradu UREDNIK Suzana Simić, master ekonomista, finansije, bankarstvo i osiguranje UREDNIŠTVO Božidar dr Stavrić, emeritus; Šefkija dr Berberović, emeritus; Danica dr Berberović; Mira dr Šunjić, emeritus; Kadrija dr Hodžić; Branko dr Krsmanović; Pajo dr Panić; Hamid dr Alibašić; Ljubomir

Read more

ECONOMICS, BROJ 1

economicskorica

ECONOMICS, BROJ 1 – DECEMBAR 2013. IZDAVAČ “OIKOS INSTITUT” d.o.o. Bijlejina GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK Prof. dr Petar Đukić, Univerzitet u Beogradu UREDNIK Suzana Simić, master ekonomista, finansije, bankarstvo i osiguranje REDAKCIJA: A. Naučna: Dragoljub dr Stojanov, Đuro dr Medić, Božidar dr Stavrić emeritus, Gojko dr Rikalović, Nenad dr Vunjak, Petar dr Đukić, Gordana dr Kokeza, Šefkija dr Berberović emeritus,

Read more
1 2