Zaključeno prikupljanje radova za časopis Economics br. 7

cropped-header.png

Časopis Economics br. 7 izlazi u svom redovnom terminu tj. do 31.12.2016. godine. Za ovaj broj ukupno je prijavljeno (8) osam radova iz ekonomske teorije i analize za koji su radove pisali eminentni profesori iz četri zemlje (Franucska, Bugarska, Crna Gora i BiH). Kroz ovaj broj časopisa predstavićemo i novi dizajn korice koji je usklađen sa nacrtom pravilnika o publikovanju

Read more

Nivo penzija u bivšim Jugoslovenskim republikama

logo

Nivo penzija u bivšim Jugoslovenskim republikama Graficki predstavljeno to izgleda ovako: Ako se ovo poredi sa Evropskim državama onda se vidi da su prosječne plate i penzije veće i do deset puta u evropskim državama nego u balkanskim. Prema zvaničnim podacima državnih institucija, u Francuskoj prosječna plata iznosi 2041 evro, a prosječna penzija u toj zemlji iznosi oko 1120 evra.

Read more

Makroekonomija Republike Srpske

logo

Makroekonomija Republike Srpske   O REPUBLICI SRPSKOJ Površina: 24.641 km2 ili 49% teritorije Bosne i Hercegovine. Glavni grad: Glavni grad RS je Istočno Sarajevo, a najveći grad Banja Luka, koja sa više od 200.000 stanovnika, predstavlja   administrativni, privredni i kulturni centar Republike Srpske. Stanovništvo (2011. godina, procjena): 1.429.668 Službeni jezik: srpski, bošnjački, hrvatski Službeno pismo: ćirilica, latinica Valuta: Konvertibilna Marka (KM),

Read more

I internacionalni naučni simpozijum

ne

I internacionalni naučni skup “Uloga i značaj nove ekonomije” PROGRAM RADA SIMPOZIJUMA 08:30-09:30 Dolazak i registracija učesnika 09:30-11:00 Plenarna sekcija 1) Prof. dr Petar Đukić, Tehnološko-Metalurški fakultet Beograd NOVA EKONOMIJA I DRUŠTVO ZASNOVANO NA ZNANJU U SVJETLU KONCEPTA ODRŽIVOG RAZVOJA 2) Prof. dr Goran Popović, Ekonomski fakultet Banja Luka PROBLEMI I IZAZOVI NA PUTU EKONOMSKOG OPORAVKA 3) Doc. dr Zoran

Read more

Golem tekući deficit Fonda PIO RS sa 31.12.2013.

pio

Golem tekući deficit Fonda PIO RS sa 31.12.2013.   U sljedećim tabelama iskazani su prihodi i rashodi Fonda PIO RS za dvanest mjeseci 2013. godine. U okviru ovih tabela se ne nalaze plate zaposlenih, troskovi javnih nabavki i ostali materijalni troškovi, čime je deficit Fonda PIO znatno veći od predstavljenog.   RAZLIKA (DEFICIT) = 20 410 777,00 KM * *

Read more

Nikad lošije stanje u sistemu PIO RS, došlo se do zida!!!

pio

Nikad lošije stanje u Penzijskom sistemu RS, došlo se do zida!!!   Konstatujemo veoma loše stanje u penzijskom sistemu Republike Srpske:Kumulativni deficit Fonda PIO RS, sa 31.12.2013. godine, iznosi 132.420.714,00 KM, i u odnosu na 2012. godinu (107.644.591,00 KM), veći je za 24.776.123,00 KM; Tekući deficit Fonda PIO RS, za dvanaest mjeseci 2013. godine, iznosi oko 24.776.123,00 KM; Fond PIO

Read more

Prof. dr Aleksandar Stojanovic – Reforma sistema PIO

acos

REFORMA SISTEMA PIO Prof. dr Aleksandar Stojanović, Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo Tekst preuzet sa internet portala “Novi pečat“. Tvorcem sistema finansiranja socijalnog (i penzionog) osiguranja kakav danas postoji u svojim temeljnim načelima i u Republici Srpskoj smatra se Oto fon Bizmark – čelični kancelar Njemačke i tvorac Drugog rajha. Bizmarkov sistem se zasniva na tekućem usklađivanju, to jest isplate penzijama

Read more

Najveća stopa nezaposlenosti u BIH

nezaposlenost

Najveća stopa nezaposlenosti u BIH SARAJEVO – U zemljama zapadnog Balkana ima 2.433.706 nezaposlenih lica koja čekaju posao na biroima za zapošljavanje, a najviša stopa nezaposlenosti je u BiH i iznosi 44 odsto. Prema posljednjim zvaničnim podacima, prosječna stopa nezaposlenosti u regionu iznosi 26,8 odsto, a najniža je u Crnoj Gori, gdje je nezaposlenih 15,05 odsto. Prema podacima Agencije za

Read more

Nezaposlenost u Njemačkoj i dalje u padu

nemacka

Nezaposlenost u Njemačkoj i dalje u padu   BERLIN, Za razliku od većine evropskih zemalja, u kojima nezaposlenost raste, u Njemačkoj – pada.  U aprilu je stopa nezaposlenosti ponovo pala, zahvaljujući novootvorenim radnim mjestima koja su ovog proljeća iznad očekivanja. Prema sezonski prilagođenim podacima, broj nezaposlenih ljudi je u aprilu smanjen za 25.000, što je znatno više u odnosu na

Read more

Fond PIO povećava tekući deficit iz mjeseca u mjesec

piologo

Fond PIO povećava tekući deficit iz mjeseca u mjesec   U sljedećim tabelama iskazani su prihodi i rashodi Fonda PIO RS za 2014. godinu. Fond PIO je u tekućem deficitu i pored intervencije države dva puta u aprilu (iz budžeta države uplaćeno je u Fond PIO 18.166.666,00 KM više od uobičajne tranše koja iznosi na mjesečnom nivou 14.166.667,00 KM) i

Read more
1 8 9 10 11